טופס הרשמה לאולפנה/ישיבה בגוש שילה-עלי

אנו שמחים מאוד על החלטתכם להירשם למוסדות העל יסודיים החדשים בגוש עלי – שילה.

כחלק מתהליך הרישום, שיאפשר לנו להמשיך להיערך כראוי לתחילת שנת הלימודים הבעל"ט, לאחר מילוי טופס זה, הנכם מתבקשים לשלם דמי רישום בסך 250 ₪.

לתשלום דמי הרישום לחצו כאן

הרישום יכנס לתוקף לאחר מילוי ושליחת טופס הרישום המופיע כאן ותשלום דמי הרישום, סכום זה יקוזז משכר הלימוד בהמשך השנה. למבטלים רישום לא יוחזר סכום זה.

שימו לב - הרישום מסתיים בתאריך 21/3/18, ה' ניסן תשע"ח.

 

 בכבוד רב,

אריאל ניסן, מנהל אגף חינוך

צוות האגף ומנהלי המוסדות

 

מין * שדה חובה

 

שימו לב – הרישום יכנס לתוקף לאחר תשלום דמי הרשום, ומסתיים בתאריך 21/3/18, ה' ניסן תשע"ח.

לתשלום דמי רישום לחצו כאן