סיכום ליגת הקטרגל לכיתות ט'-י"ב תשע"ג

מצורף סיכום ליגת הקטרגל ט'-יב' תשע"ג

להנאתכם

מחלקת הספורט מתנ"ס בנימין

 

לוח זמנים וטבלאות קטרגל ט'- יב