צילום: תצפית

 

צילום: תצפית

 

נערים על הגג בבית משפחת כפיר

 

דור שלישי למתיישבים

 

חומה באמצע הרחוב

 

בתוך בית אחת המשפחות

 

הכוחות הגיעו למתחם

 

הרב דרוקמן והרב גיסר

 

שרים מחוץ לבתים

 

הרב דרוקמן הרב גיסר והרב פרנק

 

ראש המועצה ונערים שרים

 

החל הפינוי

 

כוחות באחד הבתים