מסעות השטח של רכבי הגרוטאה. להיתקע ולהיחלץ, להתפלל ולייחל. בקיצור, גרוטאלון 50 לבנימין.
מזרח חבל בנימין והבקעה - סוכות 26-27.10 פרטים והרשמה אורי סמואל 052-3797242