בשבועות הקרובים, יחולקו בבתי הספר היסודיים צמידים או מחזיקי מפתחות שעליהם כתוב:
 

בבנימין, בטיחות בדרכים זו דרך חיים!

 

מחלקת רכב ובטיחות ביחד עם הרשות הלאומית לבטיחות יזמו את החלוקה בדרכים במטרה להעלות את המודעות של תלמידי בתי הספר לזהירות בדרכים!

 

צמידים

 

מחזיקי מפתחות