אנשי עמונה צפויים לעבור בשבוע הקרוב ליישוב החדש עמיחי. זאת לאחר השלמת העמדת המבנים ולקראת סיום פתרון סוגיית החשמל.

 

בימים הקרובים יושלם מבצע העמדת מבני הציבור – גן, מעון ובית כנסת, ובנייתו של מקווה קבע תחל בקרוב. אנו מחבקים יחד עם כל תושבי בנימין את משפחות עמונה ומאחלים להם מעבר קל, התבססות וצמיחה.

 

איגרת לתושבי גוש שילה יצאה ומחולקת בימים אלה לתושבים.

 

לעיון באגרת המעוצבת לחצו כאן

 

איגרת לתושבי גוש שילה - הקמת היישוב החדש עמיחי

 

דבר ראש המועצה

לתושבי גוש שילה
שלום וברכה,

בשעה טובה כולנו שותפים בימים אלה של ניסן, ימי התחדשות ופריחה, לאירוע מכונן – הקמת יישוב חדש בבנימין – עמיחי. מזה שנים לא זכינו שממשלת ישראל תקים יישוב חדש באופן רשמי ומתוקצב, ואנו שמחים ומתרגשים מחד, ומאידך לא שוכחים את העובדה שהוא מתרחש בסיומן של שלוש שנים לא-פשוטות עבור תושבי עמונה במיוחד, ועבור כולנו שליווינו אותם ברמה כזו או אחרת בדרך הארוכה והמייסרת. שנות מאבק ארוכות הסתיימו בהריסת יישוב פורח, תוך גירוש המשפחות מבתיהן, אך בצדן היו הישגים משמעותיים הן ליישוב והן להתיישבות כולה.

בימים אלה אנו פועלים במלוא הכוח כדי שלפחות חלק ממשפחות עמונה ייכנסו לביתם החדש לפני פסח. כל המבנים עבור משפחות עמונה כבר הוצבו על המגרשים, וכעת הם מחוברים לתשתיות. במקביל אנו מעמידים מבני ציבור עבור מעון, גן ובית כנסת, ובניית מקווה של קבע תחל בהקדם גם היא. האינטנסיביות של חודשים אלה באה כהמשך לעבודה משמעותית של למעלה משנה מול גורמים רבים ושונים, בכדי להביא את המשימה שלקחנו על עצמנו לכדי השלמתה.

אין לנו ספק שמסורת הקבלה והחיזוק של אנשי שילה ובנותיה יבואו לידי ביטוי באופן חזק במיוחד בעת הקמת עמיחי, וכי היישוב החדש יעצים וימנף את הגוש כולו; ומאחלים לכולנו שנזכה בשנים הבאות עלינו לטובה לראות אך בנייה ולא הרס, התרחבות והתבססות כאן בבנימין ובכל מרחבי ארצנו.

בברכת "ברוך אתה ה' מציב גבול אלמנה",

                                                                 

 

דבר הנהגת גוש שילה

אחינו, תושבי עמיחי היקרים,

ברוכים הבאים בשם ה'!

בפרוס עלינו חג החירות והגאולה, אנו, תושבי גוש שילה, שמחים ומתרגשים לראות אתכם עושים צעד משמעותי וחשוב בתהליך חירותכם וגאולתכם האישית. גאולתכם שלובה בתהליך הגדול שכולנו נוטלים בו חלק כאן בגוש שילה - חזרת עם ישראל לארצו והעמקת השורשים באדמת הארץ.

כאחים וכשכנים לגוש-שילה המתרחב, אנו מקבלים את פניכם באהבה. נשמח להטות כתף לכל עזרה שתידרש.

"אחותנו את היי לאלפי רבבה"

 

 

דבר הנהגת עמונה-עמיחי

אחינו תושבי גוש שילה,

בע"ה בימים הקרובים נזכה להקים את היישוב החדש בשכנותכם.

הנסיבות שהובילו להקמת היישוב לא קלות לנו, והרגשות מעורבים: כאב ושמחה משמשים בערבוביה. כאב על שנעקרנו מבית חיינו בעמונה, ושמחה על הזכות לטעת יישוב חדש בארץ ישראל ובבנימין.

וישנה עוד שמחה: על הזכות להיות קרובים לאנשי גוש שילה, שהם שם נרדף לחלוציות והיאחזות באדמת הארץ.

עוד מתקופת המאבק להצלת עמונה והסדרת הבנייה 'הבעייתית' ביו"ש, דרך הגירוש, וגם לאורך שהותנו במדרשת עפרה, אנחנו מרגישים את החיבוק, האהבה והחיבור המורעפים עלינו מתושבי הגוש, בין במילים ובין במעשים.

זה המקום להודות גם לראש המועצה ולעובדיה שנרתמו וליוו אותנו לכל אורך המערכה בשנתיים האחרונות, בימים הקשים של החורבן, ובע"ה הם איתנו גם בימי הבניין.

קראנו ליישוב 'עמיחי' כדי לומר בקול גדול שעם ישראל חי, והחיוּת שלו סופה לנצח את כל המהרסים והמחריבים; וגם כדי לשמור את עמונה חיה – בלבנו, ביישוב שאנו מקימים כעת, ובע"ה גם במקומה בבוא היום.

אנו תפילה שיחד עם הגאולה הפרטית שלנו, אנשי עמונה, נזכה לצאת לחירות במובן הכללי והלאומי, ושנהיה ראויים לנחול את אדמת ארץ ישראל, יחד אתכם ועם כל עם-ישראל.