היקף משרה: 100% 
 

תיאור התפקיד:
גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך במועצה, בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ומדיניות המועצה, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.
התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל-יסודיים).
ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.
ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
פיתוח, קידום ועידוד של יוזמות חינוכיות וחברתיות במוסדות החינוך.
טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
תנאי סף:
השכלה:
א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג.
ב. בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
ג. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי:
בעל ניסיון מקצועי של 4 שנים כמנהל מוסד חינוך, או כבעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך, או במערכת החינוך.

דרישות נוספות:
היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.
שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
עבודה בשעות לא שיגרתיות.


תחילת עבודה: מיידי
כפיפות: מנכ"ל המועצה.
תנאי שכר: חוזה אישי באישור משרד הפנים.

המעוניינים יגישו קורות חיים ופירוט ניסיון קודם בכתב אל אגף משאבי אנוש
במייל: mate@binyamin.org.il או בפקס: 153-2-9977177
עד יום רביעי כ"ז סיון תשע"ז, 21/06/2017


רק מועמדים העומדים בתנאי הסף ייענו – עדיפות תינתן לתושבי בנימין

חובה לציין עבור משרת מנהל/ת אגף חינוך

חזור לעמוד המכרזים