שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

מס' מכרז:                              82/2017

מחיר מסמכים:                      1,000 ש"ח 

שם המכרז:                            קו ביוב תל ציון – כוכב יעקב

סיווג קבלנים:                        הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף  200 מסוג ג'1  או 400 ב'1-  תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

סיור חברות:                           יתקיים ביום רביעי   13/09/2017 בשעה 14:00 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

נקודת מפגש:                         נפגשים במזכירות הישוב תל ציון.

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 16/10/2017 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

שאלות הבהרה:                     עד לתאריך 24/09/2017 בשעה 12:00 במייל: danit1@binyamin.org.il

 

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

 

חזור לעמוד המכרזים