שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

 

מס' מכרז:                              46/2017

 

מחיר מסמכים:                      1000 ש"ח

 

שם המכרז:                            שיפוץ ואחזקה שוטפת במוסדות חינוך בישובי מטה בנימין

 

תנאי סף להשתתפות במכרז:          

א.    הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג

לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 100 מסוג ג'1-  תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

ב.    על המציע להיות בעל וותק וניסיון של  5 שנים לפחות בביצוע עבודות אחזקה ושיפוצים כלליים  של מבני חינוך/מבני מגורים.

ג.     במסגרת השרותים שנתן , ביצע במהלך השלוש שנים האחרונות  עבודות אחזקה של מוסדות חינוך/מבני מגורים של לא פחות מ- 400 מבנים מידי שנה עבור רשויות מקומיות ו/או משרד החינוך ו/או גוף ציבורי אחר.

 

 

סיור חברות:                           יתקיים ביום 05/11/2017  בשעה 09:30 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

 

נקודת מפגש:                         נפגשים בישוב פסגות במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין
                                                באגף חינוך משרדו של אורי גרובס – מנהל אחזקת מוסדות

                                                חינוך.

 

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 12/11/2017 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

 

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

חזור לעמוד המכרזים