שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

מס' מכרז:                              112/2017

שם המכרז:                            בינוי 6 כיתות גן מגרש 310 תל ציון

מועצה אזורית מטה בנימין, מודיעה בזאת על ביטול המכרז

חזור לעמוד המכרזים