שם המכרז מספר המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
סייע/ת אם גן ממ"ד כפר אדומים 13/08/2018 16/08/2018
הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בתחומי המועצה 23/2018 05/08/2018 28/08/2018
מכרז פומבי להפעלת תיכון ישיבתי "חקלאות מעשית בבנימין" 63/2018 31/07/2018 19/08/2018
ארכיון מכרזים