אירוע: אירוע שנה לעקירת עמונה
תאריך: 25/01/2018
שעה: 16:00
מקום: עפרה
פרטים נוספים:

שנה לעקירת עמונה