הנהלה פעילה

אבי רואה

 

ראש המועצה

אבי רואה 

דוא"ל: avi@binyamin.org.il
 

 

טבלת טלפונים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
לשכת יו"ר וסיו"ר המועצה
אבי רואה יו"ר המועצה 02-9977108 153-2-9977108 avi@binyamin.org.il
ישראל גנץ סיו"ר המועצה 02-9977225 153-2-9977108 israel@binyamin.org.il
דקלה יקותיאלי מנהלת לשכת יו"ר 02-9977108 153-2-9977108 dikla@binyamin.org.il
מנוחה רימל מנהלת לשכת סיו"ר 02-9977225 153-2-9977108 ccooffice@binyamin.org.il
אדם ריבובסקי עוזר ראש המועצה ועוזר מנכ"ל המועצה 02-9977235 153-2-9977105 AdamRy@binyamin.org.il
רוני שניר עוזר יו"ר המועצה 02-9977201 153-2-9977108 snir@binyamin.org.il
ניצה פרקש עוזרת יו"ר המועצה 029700681 153-2-9977108 nitzaf@binyamin.org.il
עדי טליה רבינוביץ מנהלת משרד בלשכת יו"ר 02-9977212 153-2-9977108 lishka1@binyamin.org.il
רועי סלע עוזר סגן יו"ר המועצה 02-9700177 153-2-9977108 royse@binyamin.org.il