יצירת קשר

רכזת התחום:  שגית מזרחי

דואר אלקטרוני:  sagitmi@binyamin.org.il 

לשאלות ובירורים לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד שרות 106 בטלפון 02-9977106 או בדיגיטל.

הנחיות חשובות

ניתן להגיש מעטפה עם הבקשה דרך מזכירות היישובים או מרכזיית המועצה בכל ימי השבוע. אין חובת נוכחות.

עקב מעבר לתיעוד ביומטרי חובה לא יינתנו השירותים: חידוש דרכון ודרכון חדש – ראשון, תעודות זהות ראשונות, תעודות זהות בלויה, יש לגשת ללשכות בירושלים (שלומציון המלכה 1, ירושלים, 3450*)  או בקניון במעלה אדומים (דרך קדם 5, מעלה אדומים, 3450*). תושבי מערב בנימין יכולים לקבל שירות בלשכת משרד הפנים של מודיעין עלית (שערי תשובה 3, מודיעין עילית, 3450*).

שימו לב - העדכונים אינם נעשים במקום. את התעודה המעודכנת מקבלים בדואר לאחר כשבועיים.

אתר הבית רשות האוכלוסין וההגירה

השירותים הניתנים במועצה

רישום נולד

המסמכים הנדרשים:

  • אישור לידה מבית החולים (טופס ניר עיתון גדול)
  • ספחי תעודות זהות של ההורים

שינוי מען

המסמכים הנדרשים:

  • אישור תושב או אישור גביה או חוזה שכירות.
  • ספחי תעודת זהות.

שינוי סטאטוס מצב משפחתי

המסמכים הנדרשים:

  • תעודת נישואים/ גירושים מקורית
  • צילומי ת.ז. כולל ספחים
  • לא ניתן לשנות שם משפחה בשלוחה בבנימין

הגשת בקשות לקבלת תעודות

(כגון פטירה)

הגשת בקשות לתמצית רישום מרשם האוכלוסין