עדכון - קורונה

בימים אלו שירותי משרד הפנים בלשכות ברחבי הארץ ניתנים במקרים דחופים מאוד ובשירות מצומצם.

חלק מהשירותים ניתנים דרך אתר בשירות עצמי בכתובת https://www.gov.il/he/departments/general/slf_service_stands

תשבים אשר צרכים עזרה בהנפקת ספח

 לשינוי כתובת / תעודת רישום נולד / שינוי סטאטוס  / חלילה תעודת פטירה

יכולים להיעזר בשגית מזרחי – מרכזת התחום במועצה.

במייל sagitmi@binyamin.org.il  

בכל פניה יש לצרף למייל  צילום ת.ז+ ספח .ומס נייד

בברכת

בבריאות איתנה לכולם

------------------------------------------------------

מנהלת תחנת משרד הפנים: שגית מזרחי

דואר אלקטרוני: sagitmi@binyamin.org.il

לשאלות ובירורים לגבי שירות משרד הפנים מעבר לשעות הקבלה: מוקד בנימין 02-9977106

 

ניתן להגיש מעטפה עם הבקשה דרך מזכירות היישובים או מרכזיית המועצה בכל ימי השבוע. אין חובת נוכחות.

השלוחה בבחשמונאים נסגרה.

שימו לב העדכונים אינם נעשים במקום. את התעודה המעודכנת מקבלים בדואר לאחר כשבועיים.

 

במועצה ניתן לקבל כמה משרותי משרד הפנים כגון:

 • רישום נולד בספח ת.ז.
 • שינוי מען
 • שינוי מעמד (רווק/נשוי וכו')
 • הגשת בקשות לקבלת תעודות (כגון תעודת פטירה ל"ע)
 • הגשת בקשות לתמצית מרשם אוכלסין
 • עקב מעבר לתיעוד ביומטרי חובה לא יינתנו השירותים: חידוש דרכון ודרכון חדש – ראשון, תעודות זהות ראשונות, תעודות זהות בלויה, יש לגשת ללשכות בירושלים רח שלומציון במלכה או בקניון במעלה אדומים

 

רישום נולד

יש להביא:

 • אישור לידה מבית החולים
 • ספחי תעודות זהות של ההורים
 • מילוי טופס במקום

 

שינוי מען

יש להביא:

 • אישור מהוועד המקומי בו מדובר כי המבקש מתגורר בישוב ו או חוזה שכירות/רכישה
 • ספחי תעודת זהות ,
 • מילוי טופס מתאים במקום.

 

שינוי סטאטוס מצב משפחתי

כגון נשוי/ה, גרוש/ה. יש להביא :

 • תעודת נישואים/ גירושים מקורית
 • ספחי תעודת זהות
 • מילוי טופס במקום
 • דרכון לבת הזוג 
 • לא ניתן לשנות שם משפחה בשלוחה בבנימין

 

במידה והנכם ממלאים טופס באתר ומגיעים למשרדי המועצה אנא הגיעו עם הטופס.

שינוי מען מתבצע לתושב רק עם הצגת אישור מגורים ממזכירות הישוב. אנא הצטיידו באישור המתאים.
 

מועדי קבלת קהל:
 

בשער בנימין ליד משרדי מחלקת רווחה. שעות קבלה: יום ג' 8:00-12:00

השירות ניתן לתושבי בנימין בלבד

אזרחים שאינם תושבי בנימין יכולים למצוא לשכות לפניות בכל רחבי הארץ באמצעות אתר משרד הפנים: http://www.moin.gov.il/

 

הנחיות חדשות ממשרד הפנים


מילוי טפסים ותשלום בעבורם (במידה נדרש תשלום), יתבצע באתר של משרד הפנים. חשוב מאוד לשלם לפני ההגעה.

טופס זה יש להדפיס ולהגישו לשלוחה.


תעריפי אגרות לעונת הקיץ


הוצאת דרכון לקטין: באמצעות טופס מקוון באתר 125 ₪, בלשכה 140 ₪.

הוצאת דרכון לבוגר: באמצעות טופס מקוון באתר 250 ₪. בלשכה 280 ₪.

 

מבצע חורף:

קטין עד גיל 18 – 90 ש"ח במקום 140 ש"ח

בגיר מעל גיל 18 – 195 ש"ח במקום  280 ש"ח

המבצע עד סוף פברואר


הערות 

לצורך מילוי הטופס יש להתקין (חד פעמי) תוכנת טפסים מאתר משרד הפנים.