שולחן עורך

הנה חלפו עברו להם החגים, ואנו חוזרים לשגרה הברוכה, כשפנינו אל הסתיו והחורף הבאים עלינו לטובה. גם הניוזלטר שלנו - הותיקים בקהילה - זוכה לצאת בפעם השנייה, לאחר שהראשון עבר "קשיי לידה" מרובים...

אני מאמין שככל שהזמן יחלוף והניוזלטר שלנו יהפוך לקבוע במיילים של כולנו, ושל עוד חברים בקהילה, כך ירבו הנושאים שיעלו בו ויהוו עניין לציבור כולו. כל אחד ואחת מכם מוזמן להעלות רעיונות, לכתוב ולהתייחס לנאמר. ככל שירבו המעורבים כן ייטב. אין גבול למספר הנושאים שניתן להעלות, לכתוב, להתייחס או להציע.

אם מי מכולנו עבר חוויה מעניינת, פגש אדם מעניין, ראה מקומות מעניינים ועוד ועוד - אנא חלקו את חוויותיכם עם כולנו. הכל מעניין !

אני מבקש להודות לחלוצי הדרך של הניוזלטר, בראשם חברותינו דורית המאירי ורחל גוטמן שלא חסכו שעות ומאמץ כדי להוציא את רעיון הניוזלטר מן הכוח אל הפועל.

חברות המערכת השותפות לעשייה הן: שרה אפיק מעפרה שלקחה על עצמה לכתוב על כל מיני עניינים בראיה הומורוסטית.
נאוה ון-לובין מבית אל, שתרכז את נושא "פינת המומחה".

ואנכי - אשר תפקידי הוא כמו של השף במטבח - לקחת את כל החומרים ולרקוח מהם ניוזלטר בשם "ותיקין".

תודה רבה לכל המגיבים והמברכים ! חיממתם את ליבנו.
הנה לפניכם ברכה אחת - מעט שונה - שקיבלנו מרחל הרטום מבית חורון:

ברוך הבא ותיקין,
חיכינו זמן רב לאחד כמוך,
שיהיה נגיש
שיהיה מציע
שיהיה מידע
שיקרב ויגבש
שיבקר ויאיר
שיעזור ויתמוך
ושתבשר לנו בשורות טובות.
מחזקת בחום את ידי העושים במלאכה

חודש טוב וחורף טוב לכולנו !

שלכם יהודה טמיר מבית אל. - העורך.