המתנדבים בעם: קורס ארכיונים הסתיים, יוצאים לדרך...

23 מתנדבים מ-16 יישובים סיימו לאחרונה קורס בסיסי בן 8 מפגשים שפתח בפניהם חלון לתחום. יחד למדנו עקרונות בסיסיים של סידור לוגי, מיון ורישום. קיבלנו רעיונות להפיכת הארכיון למרכז חווייתי של זהות ומורשת, ואף למוזיאון. התוודענו להיבטים אתיים ומשפטיים, לתיעוד סיפורי חיים, ולחשיבות הדיגיטיזציה לשימור ארוך טווח, ולהנגשה ברשת.

בחבל בנימין ובית אל קיימים כיום שלושה ארכיונים מסודרים ופעילים: בבית חורון, בנוה צוף ובעפרה. רובו הגדול של החומר המוסדי לא נשמר, ולחומר היסטורי הקיים בבתי תושבים יש כיום ערך שלא יסולא בפז.

ההתיישבות בחבל בנימין ובית אל היא מפעל מפואר בתולדות הציונות. תיעודו וביסוס מורשתו איננה פולקלור או נוסטלגיה. היא חובה לאומית. על יישובי בנימין להשלים את הפער שפתחו בהתעלמם עד היום מחובה זו, ולהתגייס במלוא המרץ להשלימו. יידרשו לשם כך משאבים הולמים, ויש לקוות שהמועצות והיישובים יניעו בהצלחה את הפרויקט ליעדו – הנגשת החומרים באינטרנט.

העולם של היום מהיר מתמיד, והוא אינו מחכה. יישובי בנימין ובית אל אינם יכולים להרשות לעצמם להישאר מאחור ולהצניע את מפעלם בתודעה ההיסטורית. אם יש לנו כבוד עצמי, ואם יש לנו אחריות לאומית, עלינו לנהוג כבוד בנכסי העבר שעוד קיימים, ולחשוף אותם לציבור. זאת, ע"י שימור מבנים, הקמת מרכזי תיעוד ומורשת, ונוכחות מכובדת ברשת האינטרנט.

ישנם חומרים ההולכים ומתכלים מבחינה כימית עם כל יום שעובר, ואיתם מתכלה המידע שהם אוצרים והמורשת שהם מבטאים. העיקריים שבהם הם סרטים וקלטות, אך ברשימה נכללים גם מסמכים מנייר ותצלומים. כל אלה דורשים טיפול ראוי, שימור לדורות וחשיפה לציבור.

אם יש בביתכם תצלומים, סרטונים, מסמכים ופריטים, המשקפים את היישוב ואת תולדותיו, הנוגעים בעברו או ברוחו, אנחנו זקוקים לעזרתכם. אתרו חומרים שברשותכם וצרו קשר עם מרכז התחום ביישובכם למסירת המקור או ליצירת העתק. אם אתם מבינים את חשיבות הדבר ומוכנים להצטרף לעשייה, מגוון של תחומי פעילות מקצועיים, קהילתיים, טכניים ומהותיים מחכים ומצפים לתרומתכם.