דבר העורך

חודש אייר הינו המשכו הישיר של ניסן, וכשם שבניסן נגאלו אבותינו ממצרים, כך נגאלו הורינו באייר ה'תש"ח מעול הגלות והקימו לנו - בעז"ה - את מדינת ישראל.
ואל יהי הדבר קל בעיניכם, שהרי יהודים בכל הדורות התפללו לציון ושאפו לשוב אליה  -  אך רק הדור של הורינו וגם שלנו זכה וראה בתקומת העם ובאתחלתא דגאולתא.
פסח - חג החירות, יום הזיכרון לשואה ולגבורה,  יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל וחללי הטרור, ביחד עם יום-העצמאות  -  כולם שזורים כאחד ברצף  ברור לעין.  וכולם ביחד מהווים את תמצית ההוויה היהודית והישראלית של כולנו.
לא נותר לי אלא לאחל לכולנו - שנזכה לראות ימים טובים מאלה במהרה בימינו.  ובע"ה נלך מחיל אל חיל.   אמן !
לקראת יום ירושלים שלוחה לכולכם ברכה נאמנה מצוות "ותיקים בקהילה".
 
חג שמח!  

                                יהודה טמיר - העורך

                                                               
כתובתנו, כזכור:    news.vatikim@gmail.com