קתדרה - לוחות מפגשים שנתיים

תאריכי מפגשי קתדרה תשע"ד - עפרה

 

סמסטר ראשון:

מדוד המלך ועד סופרמן – עם עינת קאפח , ואייל בורס מרצה לקולנוע ותקשורת ויוצר סרטים דקומנטריים מכון מגלים – על הר הביתמזויות, תקופות ומרצים שונים.

סיורים עם מגון מגלים ועם יפתח גץ.

 

 

 

תאריך

מיקום

מרצים

הערות

1

2/10/13

כח תשרי

עפרה

אייל בורס - דמות היהודי בקולנוע האמריקני והאירופאי

 

 

הרב יצחק לוי -הר הבית מבראשית ועד סוף ימי הבית הראשון-

2

16/10/13

יב חשון

 

עינת קאפח – מדרש קולנועי לתנ"ך – על קין והבל וקנאת אחים

 

שראל אופק - מפעלי הורדוס בהר הבית

3

30/10/13

כו חשון

סיור

יפתח גץ – אתרים לא מוכרים במרחב חפירות הר הבית בליווי יומניו דל רב הכותל הרב גץ

 

4

13/11/13

י' כיסליו

 

 

עינת קאפח – מדרש קולנועי לתנ"ך – עלעקידת הבנים

 

הרב דולי בסוק -הר הבית בראי חז"ל

5

27/11/13

כד' כסליו

 

אייל בורס – גבריות צבאית ודמות הלוחם בקולנוע.

 

ירון עובדיה – הר הבית בימי הביניים

6

18/12/13

טו' בטבת

סיור

סיבוב שערי הר הבית, ומרכז דווידסון, הגן הארכיאולוגי.

 

7

1/1/14

כט טבת

עפרה

עינת קאפח – מדרש קולנועי לתנ"ך -מגן עדן ועד למבול

 

בני ליס – האם קיימת ריבונות ישראלית על הר הבית

8

15/1/14

יד' שבט

סיור

אתר סינון חפירות הר הביתומה מצאנו בו – עם צחי צוויג

 

 

9

29/1/14

כח' שבט

עפרה

עינת קאפח – הגיבור הקולנועי כיצד הוא מתמודד

 

הלל מאלי – העליה אל המקדש מהפזורה היהודית ומשמעותה

 

 

 

 

 

סמסטר שני

לגלות עולם עם דניאל לוי וזאביק ריילסקי וברק אפיק מדריכים מרצים וחוקרים של תרבויות ונופים אחרים.

על פרשיות מודיעיניות מפתיעות עם איש המודיעין עופר ענבי,

"יש נביא בעירו"....דר חגי בן ארצי, פרופ' זהר עמר,וההיסטוריון אפריים זינגר,

 

 

 

תאריך

מיקום

מרצים

הערות

1

12/2/14

יב אדר א

עפרה

דניאל לוי –הודו, נזירים, נודדים פולחנים ושבטים ססגוניים

 

חגי בן ארצי – האם זכינו לגלות את אתר חלום יעקב?.....

2

 

26/2/14

כו' אדר א

עפרה

דניאל לוי – מנהיגות ופורצות דרך בעולם השלישי

 

עופר ענבי – ההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינו, האם אפשר היה לחזות ולנהוג אחרת?

3

12/3/14

י' אדר ב

עפרה

זאביק ריילסקי – דרך המשי, בעקבות אויגרים, מוסלמים ויהודים

 

עופר ענבי – המודיעין הישראלי מכישלון מלחמת יוה"כ ועד התמודדות עם האיום הגרעיני האירני

4

26/3/14

כד' אדר ב

סיור

חזקי בצלאל – בעקבות העיר שקמה מן החולות , יפו ותל-אביב הקטנה

 

5

23/4/14

כג' ניסן

עפרה

דניאל לוי – החבצלות הצהובות , נשים בסין המשתנה

 

עפר ענבי פרשת קסטנר, עובדות עדכניות וניתוח היסטורי תרבותי ופוליטי של פצע בהוויה הישראלית

6

7/5/14

ז' באייר

סיור

חזקי בצלאל – בעקבות קרבות עשרת הימים בציר 443, ופעולת התגמול של יחדה 101

 

7

21/5/14

כא' אייר

עפרה

דר' אפריים זינגר – "ארץ זבת חלב ודבש"החלב הוא לא חלב....

 

עופר ענבי – על רציחות פוליטיות, מה קורה מאחורי הקלעים של מערכות פוליטיות ואירגוני ביון.

8

11/6/14

יג' סיוון

סיור

עם חזקי בצלאל – לרמלה, עיר של צבעים, קולות ריחות וטעמים... המגדל הלבן ובריכת הקשתות, השוק ודרך ירושלים העתיקה.

 

9

25/6/14

כז' סיוון

 

עפרה

ברק אפיק -על טקסים ופולחנים

 

עופר ענבי – פרשת עסק הביש,מי באמת נתן את ההוראה ומי באמת התנער מאחריות?

 

 

 

 

 

תאריכי מפגשי קתדרה תשע"ד - חשמונאים

 

סמסטר ראשון

לגלות עולם עם דניאל לוי וזאביק ריילסקי,מדריכים מרצים וחוקרים של תרבויות ונופים אחרים.

על פרשיות מודיעיניות מפתיעות עם איש המודיעין עופר ענבי,

"יש נביא בעירו"....דר חגי בן ארצי, פרופ' זהר עמר,וההיסטוריון אפריים זינגר.

 

 

תאריך

מיקום

מרציםנושא

הערות

1

2/10/13

כח' תשרי

 

חשמונאים

דניאל לוי –הודו, נזירים, נודדים פולחנים ושבטים ססגוניים

 

עפר ענבי – ההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינו, האם אפשר היה לחזות ולנהוג אחרת?

2

16/10/13

יב' חשון

חשמונאים

עפר ענבי – המודיעין הישראלי מכישלון מלחמת יוה"כ ועד ההתמודדות עם האיום הגרעיני האירני

 

חגי בן ארצי – האם זכינו לגלות את אתר חלום יעקב?.....

 

3

6/11/13

ג' כסליו

סיור

חזקי בצלאל בעקבות העיר שקמה מהחולות, יפו ותל-אביב הקטנה

 

 

4

20/11/13

יז' כסליו

חשמנואים

פרופ זהר עמר – על החלב שבודק את כשרות הבשר

 

עפר ענבי – פרשת עסק הביש, מי באמת נתן את ההוראה? מי באמת התנער מאחריות ?

5

11/12/13

ח' טבת

סיור

בעקבות קרבות עשרת הימים בציר 443 ופעולת התגמול של יחדה 101

 

6

25/12/13

כב טבת

חשמונאים

דניאל לוי – מנהיגות ופורצות דרך בעולם השלישי – קידמה מול מסורת

 

עפר ענבי – פרשת קסטנר, עובדות עדכניות וניתוח היסטורי תרבותי ופוליטי של פצע בהוויה הישראלית

7

8/1/14

ז שבט

 

זאב ריילסקי –דרך המשי בעקבות אויגרים, מוסלמים ויהודים.

 

עופר ענבי - על רציחות פוליטיות , מה קורה מאחוריהקלעים של מערכות פוליטיות וארגוני ביון.

8

22/1/14

כא שבט

סיור

עם חזקי בצלאל לרמלה – עיר של צבעים , קולות ריחות וטעמים... המגדל הלבן, בריכת הקשתות, שוק ודרך ירושלים העתיקה.

 

9

5/2/14

ה אדר א

 

דר' אפריים זינגר -

 

דניאל לוי – החבצלות הצהובות , נשים בסין המשתנה.

 

 

סמסטר שני

מדוד המלך ועד סופרמן – עם עינת קאפח , ואייל בורס מרצה לקולנוע ותקשורת ויוצר סרטים דקומנטריים מכון מגלים – על הר הביתמזויות, תקופות ומרצים שונים.

סיורים עם מגון מגלים ועם יפתח גץ.

 

 

תאריך

מיקום

מרצים

הערות

1

19/2/14

יט' אדר א

חשמונאים

אייל בורס – דמות היהודי בקולנע האירופי והאמריקני

 

הרב יצחק לוי – הר הבית מבראשית ועד סוף ימי הבית הראשון

2

5/3/14

ג אדר ב

סיור

יפתח גץ – אתרים לא מוכרים במרחב חפירות הר הבית בליווי יומניו של רב הכותל, הרב גץ

 

3

19/3/14

יז אדר ב

חשמונאים

עינת קאפח – מדרש קולנועי לתנ"ך – על קין והבל וקנאת אחים

 

שראל אופק – מפעלי הורדוס בהר הבית

4

2/4/14

ב' בניסן

סיור

יפתח גץ – סיבוב שערי הר הבית ומרכז דווידסון הגן הארכיאולוגי

 

 

5

30/4/14

ל' ניסן

 

חשמונאים

עינת קאפח – מדרש קולנועי לתנ"ך – על עקידת הבנים

הרב דולי בסוק – הר הבית בראי חז"ל

 

6

14/5/14

יד' אייר

חשמונאים

אייל בורס – גבריות צבאית ודמות הלוחם בקולנוע

 

ירון עובדיה – הר הבית בימי הביניים

7

28/5/14

כח' אייר

חשמונאים

עינת קאפח – מדרש קולנועי לתנ"ך – מגן עדן ועד למבול

 

בני ליס – האם קיימת ריבונות ישראלית על הר הבית

8

18/6/14

כ' סיוון

סיור

סיור בעמק צורים – אתר סינון חפירות הר הבית , מה מצאנו בפרויקט הסינון

עם צחי צוויג

 

9

2/7/14

ד' תמוז

חשמונאים

עינת קאפחהגיבור הקולנועי כיצד הוא מתמודד

 

הלל מאלי – העליה אל המקדש מהפזורה היהודית ומשמעותה.