מענק מס הכנסה שלילי

עובדים קשה במשך השבוע?
רוצים לקבל תוספת הכנסה חד פעמית?

מידי שנה רשות המיסים מעניקה מענק מס הכנסה שלילי לעובדים שכירים או עצמאיים, שהכנסתם בשנה החולפת היתה בוהה מ- 2,070 ₪ ונמוכה מ- 6,766 ₪.

תהליך מימוש הזכאות הוא פשוט ביותר, יש לגשת עד ל30 לספטמבר (עוד שבוע בלבד! כדאי להזדרז!) לסניף הדואר הקרוב לביתכם יש להביא תעודת זהות וצ'ק, ורשות המיסים תעשה את שאר העבודה...