פינת השי"ל- זכויות אזרחים ותיקים

חג הפסח, חגם של האזרחים הוותיקים, כפי שאומר משה לפרעה "בנערינו ובזקנינו נלך".

היום, כשאנו בני חורין במדינת ישראל, לאזרחים הוותיקים זכויות רבות. המשרד לאזרחים ותיקים מפיק תעודות אזרח ותיק. התעודה נשלחת אל האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל פרישה. "אזרח ותיק" הוא תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה.

במידה והגעת לגיל הפרישה, ולא קיבלת תעודת אזרח ותיק ניתן לפנות למשרד לאזרחים ותיקים לטלפון: 02-6547025 בין השעות 8:00  ל- 16:00. או לפקס: 02-6547049.  

להנפקת תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית יש לפנות בטלפון 6547025 - 02 בפקס 02-6547049. תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית עשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.

כדאי לדעת: הנחות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים:

אגרת טלוויזיה - הנחה של לפחות 50% כפי שיפורסם מעת לעת.

הנחות בתחבורה ציבורית - 50% בחברת דן, אגד, רכבת ישראל.

הנחה בארנונה- אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לאחת מההנחות הבאות: 
עד 25% הנחה לגבי 100 מ"ר בלבד משטח דירת מגורים אחת בהתאם למדיניות הרשות המקומית.
30% הנחה לגבי 100 מ"ר  בלבד משטח דירת מגורים אחת לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו אינן עולות על השכר הממוצע במשק.

הנחות במופעי תיאטרון - 50% הנחה בדמי כניסה במוסדות שונים.

מוזיאונים ותערוכות – 50% הנחה בדמי כניסה.

שמורות טבע וגנים לאומיים – 50% הנחה בדמי כניסה.

 

 כדאי לדעת: הנחות לאזרחים ותיקים המקבלים השלמת הכנסה: 

בריאות:

תשלום מופחת של דמי ביטוח בריאות 

למקבלי הבטחת הכנסה במשך 6 חודשים, 50% הנחה בדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות הכלולות בסל השירותים הציבוריים.
למקבלי הבטחת הכנסה במשך 6 חודשים, פטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא ראשוני או שניוני או מרפאות חוץ.


שיכון:

הנחה של 100% בארנונה על 100 מ"ר בלבד משטח דירת מגורים אחת. 
סיוע בהנחה בשכר דירה בדיור הציבורי או הפרטי בהתאם לנהלי משרד השיכון.

סיוע בהנחה ברכישת דירה בדיור ציבורי בהתאם לנהלי משרד השיכון. (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה, חל"ד).

 

למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק, ניתן לפנות למוקד של המשרד לאזרחים ותיקים בטלפון 8840* או בפקס 02-5605034.