הוראת שעה למשיכת קופות גמל

על פי הוראת שעה מיוחדת שפרסם משרד האוצר, ניתן למשוך קופות גמל עד לסכום של 7,000 ש"ח ולקבל פטור ממס על סכום זה.

שימו לב!! הוראת השעה הוארכה עד לסוף חודש יוני, הזדרזו לפדות את כספכם!

לאחר שינוי באופן ניהול קופות הגמל, ועדכון עלות דמי הניהול, פתח משרד האוצר צוהר למשיכת כספים מקופות גמל קטנות ולא פעילות. ניתן למשוך את הכספים עד לסוף חודש יוני.

משיכת הכספים נעשית בשלושה שלבים פשוטים:

  • נכנסים לאתר משרד האוצר: https://itur.mof.gov.il/ ומבררים אלו קופות יש ברשותי.
  • מתקשרים לחברת הביטוח ומבררים מה גובה החיסכון, ומה הטופס משיכה אותו יש למלא
  • שולחים לחברת הביטוח פקס עם טופס משיכה, העתק ת"ז ופרטי בנק

 


1.עד מתי ניתן למשוך כספים ללא מס בקופות גמל עם עד 7,000 ש"ח ?
הטבת המס למשיכת קופות בתוקף עד ליום 31 ביוני 2015

2. כיצד אדע האם יש ברשותי קופת גמל עם 7,000 ש"ח?
באתר משרד האוצר ישנו מנוע חיפוש, המאפשר לאתר קופות גמל לא פעילות.
https://itur.mof.gov.il/
בחיפוש זה ניתן לאתר את כל קופות הגמל והפנסיה שיש ברשותי, עם פרטי יצירת קשר לחברות הביטוח.

3. לאחר כניסת ההוראה לתוקף, מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבון בקופת גמל עם יתרה עד 7,000 ש"ח?
• למשוך את הכסף בהליך מהיר וללא כל תשלום מס הכנסה.
• אם קיימים חשבונות נוספים על שם החוסך – למזג את החשבונות לחשבון אחד.
• להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל, כאשר החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 שקלים בחודש, 72 ש"ח בשניה. סכום נכבד ביחס לחיסכון בקופות הגמל הקטנות.

4. מה החידוש בהוראה לגבי קופת גמל עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח?
מרבית החוסכים נמנעים כיום מלמשוך את כספם בחשבונות קטנים, בשל מיסוי בשיעור 35% מהסכום הנמשך. ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס, עד לסכום של 7,000 ₪.

5. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים.

6. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
לא ניתן לבצע את המשיכה. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 7,000 ₪.

7. יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו  עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

8. יש לי חשבון בקופת גמל עם כספים שהופקדו לפני שנת 2012 בסכום הנמוך מ-7,000 ₪. מה יקרה אם לא אמשוך את הכספים?
החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימליים בסך 6 ₪ מדי חודש.

9. האם גביית דמי הניהול המינימליים חלה גם על חשבון המוגדר כמנותק קשר?
לא. בחשבונות של מנותקי קשר ייגבו דמי ניהול מופחתים שאינם עולים על 0.3%.

10. תוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה למשיכה קופת גמל צריכה לשלם את הכספים?
10 ימי עסקים.

11. האם התקנות חלות גם על יתרה נמוכה בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים?
לא. מדובר בקופות גמל בלבד

12.האם ההסדרה החדשה מעניקה זכאות גורפת למשיכת כספי פיצויים גם אם בפועל אין לחוסך זכאות לכספים אלו, למשל במקרה בו החוסך התפטר ואינו זכאי לכספי הפיצויים?
לא. ההסדרה החדשה לא מעניקה זכאות למשיכה במקרה בו לא קיימת לחוסך זכאות לכספי הפיצויים מלכתחילה בהתאם להוראות הדין הקיימות.

13.האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי בקופות הגמל ?
ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי. בכל קופת עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח

 

מומלץ להעביר את המידע גם לילדים ולנכדים, ולאפשר להם לפדות את הכספים המגיעים להם ללא תשלום מס.