ביטוח תלמידים

מערך הביטוחים של המועצה והיישובים כולל ביטוח רכוש וביטוח אחריות (כלפי עובדים וכלפי צד שלישי).
כמו כן, תלמידי בנימין מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים כמפורט להלן:
 
 

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

פוליסת הביטוח של תאונות אישיות לתלמידים מכסה את כל תלמידי מוסדות החינוך (שלומדים בתחומי המועצה), שמופיעים ברשימת המועצה, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, בכל מקום בעולם.
תלמידי מעונות יום ומסגרות פרטיות מכוסים רק בשעת הפעילות.
תלמידים שלומדים מחוץ לבנימין מבוטחים דרך הרשות המקומית בהם הם לומדים.
תביעות יש להגיש דרך מוסד הלימודים ישירות אל חברת הביטוח.
 
 

תביעות

החברה המבטחת לשנת הלימודים תשס"ו היא חברת הביטוח "כלל", באמצעות י.ק.ב סוכנות לביטוח, שמטפלת עבורנו מול חברת הביטוח בתביעות.
בשנות הלימודים הקודמות, תשס"ב- תשס"ה, חברת הביטוח הרלוונטית לתביעות הינה חברת"AIG".
 
את טפסי התביעה יש להעביר ישירות לי.ק.ב סוכנות לביטוח, בכתובת: 
י.ק.ב סוכנות לביטוח, דרך בית לחם 152 ת.ד. 53323, ירושלים 91533
בצרוף כל מסמך רלוונטי- דו"ח רפואי, קבלות מקוריות, עדות על תאונה, וכד'.
 
טופס לשנה"ל ס"ו(כלל)טופס לשנה"ל ס"ב- ס"ה(G.I.A)
 

כיסויים

* הפוליסה נותנת כיסוי (סכום השתתפות קבוע) במקרה של מוות ח"ו וכן במקרה של נכות קבועה-מלאה או חלקית, ע"פ אחוזי הנכות, שנובע ממקרה תאונתי. אין צורך בהוכחת אחריות לתאונה- במקרה כזה סביר להניח שנתבע גם בביטוח צד ג'.
* הפוליסה נותנת כיסוי במקרה של נכות זמנית שנמשכת מעל 21 יום. וגם זאת כתוצאה מתאונה במידה ובתקופת נכות זו היה התלמיד מאושפז בביה"ח תינתן תוספת לכיסוי.
* הפוליסה מכסה הוצאות השכרה, השאלה ו/או רכישה של ציוד עזר רפואי עד סך 250 $ (קביים, כסא גלגלים, וכד'). הביטוח דורש השכרה סבירה תוך השתדלות לשימוש בארגונים התנדבותיים כמו "יד שרה".
* הביטוח מכסה הוצאות רפואיות נוספות שלא מבוטחות ע"פ חוק בריאות ממלכתי (ראה חריגים).
* הביטוח מכסה תאונה שארעה להורה תוך כדי התנדבות בפעילות בית ספרית, רוב הכיסוי הוא כמו בתאונות לתלמידים.
* הביטוח מכסה הוצאות חילוץ.
* הוצאות טיפול שיקומי בשיניים לאחר התאונה, ע"פ קבלות ועד סכום קבוע לשן.
 
לידיעתכם:למשרד החינוך יש הסדר עם מרפאות "שורש" לטיפול חינם לנפגעי תאונות לתלמידי מוסדות משרד החינוך. טלפון לפניות: 272-272-800-1
 
מידע נוסף לגבי ההסדר של משרד החינוך לגבי הטיפולים לחץ כאן

הפיצוי מחברת הביטוח במקרה של קטין משולמים להורים או לאפוטרופוס חוקי אחר.
יש לוודא מילוי פרטים אלו בטופס, וכן חתימת הורים על ויתור סודיות (ללא חתימה- חברת הביטוח לא תטפל בתביעה)
 

חריגים לכיסוי

אין הפוליסה מכסה:
* הוצאות רפואיות בעלות כיסוי אחר (חוק בריאות, קופ"ח וכד') 
* הוצאות טיפולי שיניים. 
* הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות. 
* פגיעה בתאונת דרכים- מכוסה ע"י ביטוח של הרכב הפוגע. 
* תאונה כתוצאה ממלחמה ו/או מארוע פח"ע-מכוסה ע"י ביטוח לאומי. 
* פטירה או נכות כתוצאה מרשלנות רפואית או ממחלה שאינה נובעת מתאונה.
 
קיימת ועדת חריגים ליד חברת הביטוח (שכוללת נציגי הורים, מועצה וחברת ביטוח) שמוסמכת לדון ולאשר חריגות מתשלומי הפוליסה.
במידה ונעניתם בתשובה שלילית לתביעה שהוגשה- ניתן לבדוק במחלקת גזברות עם גב' תחיה עצר, או בי.ק.ב. סוכנות לביטוח עם גב' איילת מזרחי, אם נושא התביעה הוא במסגרת המנדט של ועדת חריגים- ולהגיש בקשה לועדה.
 
למידע נוסף בנושא ביטוחים באתר משרד החינוך: לחץ כאן

 

לתשומת לבכם !

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מכסה טיפול בחדר מיון רק במידה והמטופל הגיע עם הפניה של רופא או של מד"א.
אף גוף לא מכסה הוצאות מיון שלא כוסו ע"י חוק ביטוח בריאות אם הפניה למיון היתה לא ע"פ נוהל זה.