המחלקה ועובדיה

מחלקת גנים אחראית בשיתוף עם משרד החינוך על גני הילדים בכל ישוב ברחבי המועצה.

באחריות המחלקה לרשום ולשבץ כל ילד לגן בישובו. מחלקת גנים מאתרת ומשבצת סייעות לכל גן וגן. 

בנוסף המחלקה אחראית על מבנה הגן והצטיידותו. אנו עושים כל מאמץ לתת מקום לכל ילד ויצור סביבה חינוכית נעימה בגן לכל ילדי בנימין.

מנהלת המחלקה

יעל אורן

דוא"לyael@binyamin.org.il

טלפון: 052-5666544, 02-9977207


טבלת טלפונים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
גנים
יעל אורן מנהלת מחלקת גנים 02-9977207 153-2-9977186 yael@binyamin.org.il
יפעת חלא סגנית מנהלת מחלקת גנים 02-9977137 153-2-9977186 ifat@binyamin.org.il
דורית בן דוד מנהלת משרד בכירה 02-9977186 153-2-9977186 dorit@binyamin.org.il
חפצי עמיחי רכזת כח אדם ופרויקטים 02-9700621 153-2-9977186 Chefzi@binyamin.org.il
איריס אביטל רכזת סייעות במערב בנימין irianoaA@binyamin.org.il