פעילות המחלקה

 

המחלקה אחראית על מערכת הגנים הממלכתית והממלכתית דתית בישובי המועצה.
המועצה מפעילה את הגנים בשתוף משרד החינוך. 

רישום

רישום ילדים לגנים, ופתיחת/סגירת גנים בהתאם לתקן.
 

סייעות הגנים

 המחלקה מגייסת את הסייעות ומשבצת אותן בגנים. הסייעות משתתפות בימי עיון, השתלמויות, הכשרה מקצועית וימי הדגמה בנושאים מגוונים הנוגעים לעולם הסייעת הילד והגן.
מתקיים מעקב שוטף אחר תפקוד הסייעות בתחומים השונים, תוך שימת דגש על קשר גננת –סייעת- הורים.
 

פרוייקטים חינוכיים

השתתפות בפרויקטים בגן בתחומים: מדע, מתמטיקה, מחשבים,  מוזיקה, ספריה פעילה, תאטרון בובות, גינות לימודיות, פינת חי וכו'

מיל"ת

תוספת של שעתיים ביום, ארבעה ימים בשבוע. (גנים שאושרו ע"י משרד החינוך).
מתקיים בעשרה גנים שניבחרו עפ"י קריטריונים.
 

מעג"ן

מערך סיוע מקצועי לתמיכה בגן. (במסגרת תוכנית שמיד).
מתקיים בחמישה עשר גנים, שניבחרו עפ"י קריטריונים.
 

סל תרבות

השתתפות  בסל תרבות בגנים.

 

סיפריית פיג'מה

במסגרת הפרויקט מקבל הגן בכל חודש ספר עבור כל ילד.
במהלך החודש מתקיימת בגן פעילות הנוגעת לתכני הספר.
כל ילד מקבל לסיפרייה הביתית את הספר.

 

תקצוב

תקצוב חודשי בעשירי לכל חודש מועבר לכל כיתת גן תקציב המרכב מ:
אחזקה לגן.
רכישות לכיתה.
רכישות לילד.
השתתפות בטיול פעם בשנה.

ההקצבות מועברות לישוב בכל עשירי לחודש. 
המחלקה מקיימת מעקב על אופן ניהול תקציב הגן.
הגננת מנהלת תיק הוצאות הכנסות ומעבירה על כך דיווח מידי רבעון למחלקת הגנים.

תקציב העשרה

במסגרת הרפורמה של משרד החינוך, הגנים בהם ילדים בגילאי 3, 4, מקבלים תקציב העשרה.
 

הצטיידות בגנים

המחלקה דואגת לרכישת והשלמת ציוד פנים לגנים ומתקני חצר תוך כדי שימת דגש על ההיבט הבטיחותי.
 

אחזקה ושיפוצי קיץ

אחזקה שוטפת של הגן במהלך כל השנה, וכן הכנת תוכנית לשיפוצי קיץ לגנים מסוימים, תוך דגש על בטיחות הגן.
 

בטיחות

כחלק מתפישת הבטיחות בגנים, מתוחזקים מתקני חצרות הגנים ע"י חברה המאושרת ע"י מכון התקנים. הודעה על כל מתקן שאינו בטיחותי יש להפנות למספר טלפון המופיע על השילוט בחצר הגן.

וגם...

המחלקה מקיימת קשר הדוק עם השרות הפסיכולוגי ומתי"א הכולל: מעורבות בוועדות, קבלת החלטות שיבוץ הילדים, מימון סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים.
המחלקה בקשר שוטף עם מחלקות המועצה בנושאי שכר, גזברות, בטחון, תברואה, בינוי תכנון וביצוע.
כמו כן מקיימת קשרים עם גורמי חוץ ומשרדים ממשלתיים.