על מנהל תפעול ותשתיות

 

אסף דטנר

מנהל אגף תפעול 

 

אסף דטנר

טלפון: 02-9977114

טלפון נייד: 050-6282545

פקס: 02-9977265

דוא"ל: asafDa@binyamin.org.il

 

מנהלת לשכת האגף:

לירון לבן

טלפון: 029977238

פקס: 02-9977265

דוא"ל:Lirons@binyamin.org.il