המחלקה ועובדיה

 

מנהל המחלקה: עמיר בוחבוט

טלפון: 02-9977217

טלפון נייד: 052-5666254

פקס: 1532-9977209

 

בעלי תפקידים
תפקיד שם טלפון סלולרי פקס דוא"ל
מנהל המחלקה עמיר בוחבוט   052-5666254    
מנהלת משרד לבנת מנצורה
02-9977111
02-9977217
  1532-9977209

livnatm@binyamin.org.il

 

 

מחלקת פינוי האשפה אחראית על ביצוע פינוי האשפה בכל הישובים ובמחנות צה"ל בבנימין. הפינוי מתבצע פעמיים בשבוע בכל ישוב.

בפינוי השוטף מתבצע גם איסוף הגזם וגרוטאות שונות. בנוסף מתבצע פינוי על-ידי משאית מנוף לפסולת גדולה אשר אינה יכולה להתפנות באיסוף השוטף.

המחלקה אחראית על מכולות הזבל – הצבתן, תיקונן והחלפתן. הצבת המכולות נעשית בתיאום עם מזכיר הישוב תוך התחשבות בצרכי התושבים ובשיקולי בטיחות בתנועה (לכל העברת מכולה ממקום למקום דרוש תיאום מזכיר ישוב ואישור מנהל המחלקה ).

אשפה וגזם יש להשליך ישירות לתוך ולא ליד המכולות, ואילו גרוטאות גדולות יש להניח ליד המכולה. כמו כן יש להקפיד שלא לזרוק גחלים בוערות למכולות האשפה.

בנוגע לפינוי גזם – יש לעמוד ישירות מול עמיר בוחבוט.