עוד על פעילות המחלקה

ד"ר חובב שפירא משמש בתפקיד ווטרינר המועצה החל מחודש אב התשס"ח. המחלקה הווטרינרית כוללת בנוסף את ד"ר קרן, דינה – מזכירת המחלקה, אליהו גורגוב, חנן לוי, אורי רלב"ג - פקחים ווטרינרים.

משרד המחלקה ממוקם ליד תל שילה, בצמוד לכלביה. המחלקה פונה לתושבים לבוא ולאמץ כלבים בוגרים וכן גורים המצויים בכלביה ומחפשים בית חם.

מקצוע הווטרינריה ובמיוחד הווטרינריה הרשותית – הנו שליחות ועוסק במניעת והקלת סבלם של בעלי חיים, מניעת מחלותיהם וריפויים במידת האפשר, סיוע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים והגנה על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים (מתוך חוק הרופאים הווטרינרים- התשנ"א -1991).

כלבת

מרבית היישובים במטה בנימין אינם מוקפים בגדר ויונקים שונים כשועלים וכלבי בר נכנסים ויוצאים באופן חופשי. במצב זה מהווה החיסון השנתי כנגד מחלת הכלבת- אבן יסוד במניעת מחלה חשוכת מרפא זו.

במידה ויש ברשותכם בעל חיים ובמיוחד כלבים, הנדרשים לרישיון לצורך החזקתם, אבקשכם לעדכן אותי בדוא"ל הרשום מטה. על העדכון לכלול את פרטי בעל החיים וכן את פרטי הבעלים. גם תושבים הנוהגים לחסן את כלבם אצל רופאים אחרים – הרישיון מתקבל מהמועצה ולכן גם הם צריכים לדווח על כך שיש ברשותם כלב.

מצידנו אנו משתדלים להגיע ליישובים בתדירות גבוההלצורך חיסוני כלבת. פרטים על מועדי החיסונים מפורסמים באתר המועצה וכמו כן נשלחות הזמנות לחיסון דרך הדואר הפנימי או בדוא"ל.

בכל מקרה של שריטה או נשיכה מיונק כלשהו – לאחר טיפול מידי במים וסבון יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה:

  1. ירושלים – רחוב יפו 86. טלפון: 02/5314820
  2. רמלה- רחוב דני מס 3. טלפון: 08/9181202
  3. פתח תקווה – רחוב אחד העם 31. טלפון: 03/9051804

מקרה הדורש טיפול מורכב יותר– יש לפנות לקופות החולים או למיון.

פניות ותלונות תושבים

אל המחלקה מגיעות פניות ותלונות רבות בנושאים שונים ומגוונים ואנו משתדלים לתת מענה הולם לכולם. כדי להיענות בצורה הטובה ביותר יש להתקשר למוקד המועצה בטלפון 02-9977106.

עקב פריסתה הנרחבת של המועצה מבחינה גיאוגרפית והישובים, כן ירבו, אבקש להימנע מפניה ישירה אלי או אל הפקחים אלא אם כן גובל המקרה בסכנה מידית לחיי אדם או לחיי בעל חיים.

מניסיון העבר, תלונות הקשורות לשכנים ובעיקר אלו הנוגעות לריח, רעש ולכלוך, יפתרו טוב יותר בפניה ישירה אליהם. פניה אלינו לצורך אכיפת החוק צריכה להיות כמוצא אחרון.

אחריות

בעלי החיים אותם אנו מחזיקים בין אם כחיות מחמד ובין אם כחיות משק- תלויים בנו באופן מוחלט בכלל צרכיהם הגופניים והנפשיים כמזון, מים, טיפול מונע ורפויים כאשר הם חולים או נגרם להם נזק.

יש לשקול היטב באם רוצים להחזיק בעל חיים, לקרוא על צרכיו השונים בספרות או ברשת האינטרנט ולהיוועץ באנשים בעלי ניסיון וידע. לא ניתן "להחזיר" בעל חיים לטבע ולכן החלטה על החזקתו הינה בעלת השלכות ארוכות טווח. עלינו גם לזכור שגם אם בסופו של דבר בחרנו להחזיק בעל חיים – אין הדבר יכול להיעשות על חשבון הסובבים אותנו.

מתוך השורות דלעיל נגזרות מספר הנחיות המעוגנות בחוק כאיסור צער בעלי חיים, חיסוני חובה, איסור שוטטות, הסדרת אימוץ ומסירת בעלי חיים רק לאחר עדכון הפרטים במאגר הממוחשב של המועצה ועוד.

הניסיון מלמד שאנשים הלוקחים אחריות על בעלי החיים שברשותם – עושים זאת גם בתחומים אחרים ומובילים לחברה צודקת וטובה יותר.