על האגף

מהנדס המועצה

 שרון לוי

טלפון: 02-9977169

 

מנהלת לשכת אגף מהנדס המועצה:

אלכסנדרה בן עמי

טלפון: 02-9977107  

דואר אלקטרוני לפניות למחלקת מהנדס המועצה: handasa@binyamin.org.il

פקס: 02-9977289

בשל הנחיות קורונה - אין קבלת קהל עד להודעה חדשה

טבלת טלפונים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
הנהלת אגף הנדסה
שרון לוי מהנדס המועצה 02-9977169 02-9977289 levy@binyamin.org.il
אלכסנדרה בן עמי מנהלת לשכת מהנדס 02-9977107 153-2-9977177 handasa@binyamin.org.il
רחלי קנול רכזת כספים הנדסה 02-9977107 153-2-9977177 rachelik@binyamin.org.il
שגית מזרחי ארכיב 02-9977249 153-2-9977106 YaelS@binyamin.org.il
דוד פורת מנהל מחלקת קרקעות ובג"צים 029977225 davidp@binymin.org.il

 

מהנדס המועצה הוא הסמכות המקצועית והסטטוטורית בכל הנוגע לתחום התכנון, האדריכלות וההנדסה במועצה.

 

מהנדס המועצה מרכז את הטיפול בנושאים הבאים:

  1. תכנון - התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזוית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.
  2. אדריכלות - הגשת הצעה לתכנון פרויקטים ציבוריים בתחומי המועצה, וכן בחינה של הצעות כאלה המוגשות למועצה על ידי גודמים חיצוניים.
  3. רישוי ופיקוח - מהנדס המועצה משמש סמכות מקצועית בתחומי רישוי ופיקוח.
  4. פרויקטים - מחלקת ביצוע פרויקטים כפופה למהנדס המועצה, ואחראית על ביצוע תוכניות המועצה בתחומי בינוי, פיתוח תשתיות, החל משלב קדם התכנון ועד לגמר הביצוע.