מהנדס המועצה הוא הסמכות המקצועית והסטטוטורית בכל הנוגע לתחום התכנון, האדריכלות וההנדסה במועצה.

מהנדס המועצה מרכז את הטיפול בנושאים הבאים:

  1. תכנון - התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזוית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.
  2. אדריכלות - הגשת הצעה לתכנון פרויקטים ציבוריים בתחומי המועצה, וכן בחינה של הצעות כאלה המוגשות למועצה על ידי גודמים חיצוניים.
  3. רישוי ופיקוח - מהנדס המועצה משמש סמכות מקצועית בתחומי רישוי ופיקוח.
  4. פרויקטים - מחלקת ביצוע פרויקטים כפופה למהנדס המועצה, ואחראית על ביצוע תוכניות המועצה בתחומי בינוי, פיתוח תשתיות, החל משלב קדם התכנון ועד לגמר הביצוע.

טבלת אנשי קשר - הנהלת אגף הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
בן סומך מהנדס המועצה 02-9977107 BenS@binyamin.org.il
נעמן ביבי מנהל אגף תיאום, בקרה והנדסה 02-9977107 NaamanB@binyamin.org.il
אלכסנדרה בן עמי מזכירת המהנדס והאגף 02-9977107 handasa@binyamin.org.il
שרונה ספייב מזכירת האגף ורכזת תמרור 02-9977107 SharonaS@binyamin.org.il
רחלי קנול רכזת אדמינסטרטיבית 02-9977107 handasa@binyamin.org.il
שגית מזרחי מנהלת הארכיב 02-9977249 sagitmi@binyamin.org.il
דוד פורת רכז קרקעות 02-9977107 davidp@binymin.org.il
אורית שמילה פרויקט סריקות 02-9977107 OritSa@binyamin.org.il