מחלקת רישוי עוסקת בטיפול בבקשות לבניה חדשה או לתוספות בניה. הבקשות לבניה נבדקות בהתאם לתב"עות (תוכנית בניה של עיר) של הישובים השונים.