מחלקת פיקוח על הבניה

 

מנהל מחלקת פיקוח: איתי ינאי

טלפון: 02-9977112

דואר אלקטרוני: yanayit@binyamin.org.il

 

מזכירת המחלקה: ענת עמרם

טלפון: 02-9977112

דואר אלקטרוניanatam@binyamin.org.il

 

לתלונות בנושא חריגות בנייה אנא מלאו טופס פניה למוקד לחצו כאן

 

תפקידי מחלקת פיקוח

עריכת סיור קבוע בישובים לאיתור חריגות בניה, וכן בדיקה בעקבות תלונות של ישוב/תושבים. במקרים של אי התאמה בין המצב הקיים בשטח להיתרי הבניה ניתנים צווים לתיקון החריגות.


במידה ולא מתבצעים התיקונים כנדרש, מוגשים תיקים על החריגות ליועץ המשפטי לצורך הבאה למשפט.כמו כן בדיקות לשם מתן טפסים לצורך איכלוס, ובדיקות לצורך העברת זכויות.