מחלקת פיקוח על הבניה

 

מנהל מחלקת פיקוח: איתי ינאי

טלפון: 02-9977112

דואר אלקטרוני: yanayit@binyamin.org.il

 

מזכירת המחלקה: ענת עמרם

טלפון: 02-9977112

דואר אלקטרוניanatam@binyamin.org.il

שעות קבלת קהל

בימים א' וד' 9:00-14:00

בשל הנחיות קורונה - אין קבלת קהל עד להודעה חדשה

כמו כן ניתן לפנות דרך מוקד 106

פקחי המחלקה: יונתן דיאן, סנדרה ג'וב, דוד קידר, דניאל דווידוב

לתלונות בנושא חריגות בנייה אנא מלאו טופס פניה למוקד לחצו כאן

 

תפקידי מחלקת פיקוח

מחלקת פיקוח על הבנייה אמונה על שמירת הליך הבנייה התקין ברחבי המועצה.

במסגרת תפקידיה המחלקה מבצעת בקרה בשטח מרגע בקשה להיתר, דרך הבנייה ועד לסיומה.

כמו כן, המחלקה אחראית על איתור חריגות בנייה באמצעות סיורים יזומים ועל ידי מתן מענה לפניות תושביםמזכירות ישוב.

 

טופס ערעור על קנס שניתן בגין הפרת הנחיות משרד הבריאות בנושא הקורונה