תפקידי האגף

מחלקת הביטחון אחראית על מכלול תחומים הקשורים לביטחון ובטיחות היישובים ומוסדות החינוך במועצה.

פעילות המחלקה כוללת ביצוע אחזקות והקמות של מרכיבי בטחון ביישובים, מערכת ענפה של הדרכה הכוללת צוותים רפואיים, כתות כוננות וצוותי חרום נוספים ובנוסף הכנת היישובים לשעת חרום לאומית.

המחלקה כוללת מספר מדורים מקצועיים אשר פועלים כל אחד בתחום אחריותו.

משימות עיקריות:

  • שיפור מרכיבי הביטחון ביישובים ואחזקתם.
  • אימון והדרכה של צוותי החירום היישוביים.
  • הפעלת מוקד בנימין 24/7
  • הכנת היישובים והמועצה לשעת חירום.
  • ניהול ובקרה של מערך החירום במועצה (מד"א, כיבוי אש, איחוד הצלה, מתנדבים, כיתות כוננות)
  • יעוץ והכוונת הרבש"צים ביישובים
  • ניהול ואחזקת מרכיבי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך, הכשרת צוותי בית הספר.
  • קשרי עבודה שוטפים מול גורמי חוץ בתחום הביטחון (צה"ל, משטרה, משרדי ממשלה, כיבוי אש, מד"א)