מנהלת

חנה יעקובסון

mhbinyamin@itc-office.org.il

מנהלת משרד בכירה - יחידה להתפתחות הילד

נטלי אסוס

gvanim@binyamin.org.il

גביה - מרכז למשפחה

אלקה אביחי

gvanim1@binyamin-hevra.org.il

 

מזכירה – מרכז חוסן

בת-שבע זוירזינסקי

 BatShevaa@binyamin.org.il

 

טלפון: 02-5848600

פקס: 02-5848623

 

מרכז גוונים הוקם כדי לתת מענה טיפולי רגשי ופרארפואי לתושבי בנימין. המרכז כולל בתוכו את מרכז משפחה והיחידה להתפתחות הילד ומרכז חוסן – טיפול בטראומה על רקע בטחוני. הראיה הטיפולית על פיה פועל המרכז, הינה ראיה מערכתית המשלבת גישות טיפוליות שונות תוך התאמתן לפונים.

מטרת המרכז לאפשר לכל תושב בבנימין לקבל מענה. לרכוש מיומנות להתמודדות עצמית עם קשיים בתחומי החיים השונים ולקדם צמיחה אישית, משפחתית וקהילתית.

במרכז ניתנים טיפולים פסיכולוגיים רגשיים שונים – פרטניים, משפחתיים וזוגיים, אבחונים וטיפולים פרארפואיים , ומועברות בו קבוצות טיפול בתחומים שונים, על ידי צוות מקצועי רחב ומגוון.

שרותי היחידה להתפתחות הילד ניתנים בהפניית קופ"ח ע"י התחייבויות או תשלום פרטי, שירותים במרכז חוסן לפניות על רקע ביטחוני הם  ללא עלות וניתן מענה ברחבי המועצה.. השירותים במרכז משפחה ניתנים במחירים נמוכים מהמקובל בשוק, חלק מהשירותים ניתנים ע"י הפנייה של קופות החולים ומשרדי ממשלה שונים.

המרכז ממוקם בשער בנימין.