מאגר ספקים - מועצת מטה בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין מזמינה בזאת ספקים וקבלנים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים והספקים של המועצה לשנת 2012.

כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי/קבלני העירייה חייב להגיש בקשתו על גבי טפסים אותם ניתן לקבל ביחידת המכרזים במועצה האזורית מטה בנימין אצל גב' רחל בלקר או דרך פנייה במייל belker@binyamin.org.i ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס. להורדת הטפסים לחצו כאן.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

להלן רשימת העיסוקים:

 1. עבודות קבלניות
 2. אספקת טובין ורכש
 3. בנייה כללית
 4. מערכות מידע
 5. פיתוח תשתיות ביוב
 6. מתקני משחק ושעשועים
 7. אחזקת תשתיות ביוב
 8. שלטים
 9. כבישים, מסעות, מדרכות רחבות וחניות
 10. ציוד היקפי למחשבים
 11. שיפוץ מבנים
 12. אספקת דלקים ומוצריו
 13. תחזוקה שוטפת
 14. מזון יבש לכלבים
 15. מזגנים ומערכות מיזוג
 16. סימון ותמרור
 17. עבודות גבס
 18. עבודות עפר ופיתוח
 19. עבודות גידור
 20. אוטובוסים והסעות מיוחדות
 21. מבנים יבילים
 22. שירותי שמירה ואבטחה

 

טופס בקשה להצטרפות למאגר ספקים - מטה בנימין