רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים בא להבטיח מטרות אלה או מקצתן:

  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות
  • כל עסק הטעון רישוי עפ"י החוק, על בעל העסק להגיש בקשה להוצאת רשיון.
  • תהליך פתיחת הליך הרישוי נעשה באמצעות מילוי טופס של מח' רישוי עסקים (בקשה להוצאת רשיון עסק)  
    לטופס לחץ כאן

להליך הוצאת רישיון עסק לחץ כאן

למדריך לרישוי עסקים לחצו כאן

לאתר משרד הפנים לחצו כאן

בעת הגשת הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. אישור ממזכירות הישוב להפעלת העסק בתחום הישוב.
2. תוכנית מבנה העסק ("גרמושקה") ב- 5 עותקים
3. מילוי מפרט פרשה טכנית (רק לפריט המחייב גורם רישוי של המשרד לאיכות הסביבה). לקבלת המפרט לחץ כאן
4. תשלום אגרת רישוי עסקים ע"ס 325 ש"ח למח' הגזברות של המועצה.

חשוב לציין כי רק לאחר הגשת המסמכים הנדרשים שהוזכרו לעיל, יהיה ניתן לטפל בבקשה לפתיחת הליך רישוי להוצאת רשיון עסק.

 

ארוע המוני תחת כיפת השמיים

עריכת ארוע המוני תחת כיפת השמיים, הפתוח לציבור הרחב, מחייב הוצאת רישיון עסק, כנדרש בחוק.
אופן הגשת הבקשה לכך מתבצע ע"י שליחת פרוט לו"ז הארוע המתוכנן למח' רישוי עסקים. עם קבלת הלו"ז של הארוע מחלקת עסקים תפעל להוצאת רישיון.
יצוין, שלא כל ארוע טעון רישוי, לפיכך רק לאחר קבלת הלו"ז יוחלט האם הארוע טעון רישוי.
מצ"ב לנוחיותכם פורמט לפיו יש למלא את הלו"ז.

היערכות לקראת קיום אירוע המוני תחת כיפת השמיים

מועד הגשת הבקשה יהיה  כשלושה שבועות מראש, לפני קיום האירוע.

בעת הגשת הבקשה יש לצרף לו"ז מתוכנן לאירוע -  רצ"ב ההנחיות.

יודגש בזאת, שכל המקיים אירוע המוני, ללא הגשת בקשת רישוי מוסדרת כנדרש בחוק, יישא באחריות בכל  הקשור לכך  (קרי: נזקי  גוף ורכוש)

פירוט לו"ז מתוכנן לעריכת אירוע - לטופס לחץ כאן

נא להעביר אלינו על דף לוגו של הישוב את הפרטים להלן, למס' הפקס: 9977129-02.

1. תאריך קיום האירוע.

2. מהות אירוע פירוט תוכנית (מה יהיה, מה כולל...).

3. מיקום מדוייק של התכנסות הקהל.

4. שעת התכנסות – משעה ועד איזה שעה.

5. צפי של מס' משתתפים.

6. פירוט דוכני המזון, במידה ומתוכנן לאירוע. ובמידה ואכן מתוכנן, אבקש פירוט מקורות ברזי מים, ופירוט מס' תאי שירותים.

7. במה  -  במידה ויש צריך לציין את גובהה (ולהכין מראש הצהרת מהנדס על תקינות במה שגובהה עולה על ½ מטר).

8. יש לציין אם יש מערכת הגברה. במידה ויש נדרש אישור חשמלאי מוסמך על תקינות המערכת.

9. יש  לציין האם מתוכננים זיקוקי דינור במהלך האירוע, ובמקרה שאכן מתוכנן יש להיערך לבקשה משנית בנדון.

10. יש לציין מס' ח"פ של העמותה או כל מס' מזהה.

11.יש לציין מס' טלפון או מס' נייד של אחראי האירוע.

 

היערכות לקראת קיום אירוע המוני - פרטים נוספים:

אירוע המוני מתקיים בשני אופנים:

1.אירוע תחת כיפת השמיים.

2.אירוע בתוך מבנה – אולם שמחות או אולם רב תכליתי (מועדון).

לכל סוג של אירוע ישנו הליך שונה להוצאת הרשיון, לכן יובא להלן פירוט הליך הרישוי כנדרש בחוק רישוי עסקים.

 

אירוע תחת כיפת השמיים:

אירוע המתקיים תחת כיפת השמיים – יש להגיש בקשה מסודרת להליך רישוי כ- שלושה שבועות מראש, עם קבלת הבקשה אנו מפיצים לגורמי הרישוי : כיבוי אש משטרת ישראל, ומשרד הבריאות לאירוע שיוגש מזון.

 

קיום אירוע המוני במבנה סגור:

אירוע המתקיים בתוך מבנה רב תכליתי (מועדון ישובי) או אולם שמחות – יש להגיש בקשה מסודרת להוצאת רשיון על המבנה עפ"י פריט 07.09.א' בצו רישוי עסקים.

בקשה זו אנו מפיצים לגורמי הרישוי הרלוונטים כגון:

מהנדס המועצה ורק לאחר חתימת מהנדס המועצה הבקשה תופץ ליתר גורמי הרישוי: משטרת ישראל כיבוי האש ועם קבלת האישורים ניתן יהיה להנפיק רשיון עסק למבנה האולם ובכך תהיה אפשרות לקיים כל אירוע ואירוע.

במידה ואין רשיון למבנה, יש להגיש בקשה מסודרת לקיום אירוע חד פעמיורק לאחר חתימתו של מהנדס המועצה ומתן אישור כיבוי אש ומשטרת ישראל יהיה ניתן להעביר רשיון זמני לקיום האירוע בלבד.

עפ"י חוק רישוי עסקים כל אירוע חייב בהליך רישוי ורק לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים יהיה ניתן להנפיק רשיון.

במקרה של קיום אירוע ללא הגשת בקשה מסודרת וללא הוצאת רשיון, יוזם האירוע יהיה אחראי לכל הנזקים שייגרמו ברכוש ובנפש ח"ו.         

 

דגשים בחוק רישוי עסקים משרד הפנים

 

מדריך רישוי עסקים - לחצו לדפדוף בחוברת