תחרות הסיפור הקצר תשע"ט

הספריה האזורית במתנ"ס בנימין מכריזה על תחרות הסיפור הקצר תשע"ט לזכרה של רחל לוין ע"ה

אנו מזמינים את תושבי בנימין להשתתף בתחרות כתיבת סיפורים קצרים:

  • התחרות פתוחה לכל תושבי בנימין מגיל 17 ומעלה
  • היצירות תהינה באורך 1000 – 3500 מילים בעברית
  • את היצירות יש לשלוח מודפסות בכתב Arial , גודל 12, רווח שורה וחצי
  • היצירות תהינה יצירות שלא פורסמו עדיין
  • כותבים שזכו בארבע השנים האחרונות, באחד משלושת המקומות הראשונים, מנועים מהשתתפות בתחרות בשנה זו
  • יש למלא טופס פרטי כותב כאן 
  • יש לשלוח את היצירות בקובץ WORD לדוא"ל: sifriya1@m.binyamin.org.il (שם הסיפור + הסיפור) עד  יום שני, ט'  בטבת  תשע"ט,  17.12.18

טופס פרטי כותב:

התחרות נושאת פרסים, שוברי קניה ב'סטימצקי':

מקום ראשון – 1000 ₪

מקום שני -  700 ₪

מקום שלישי –  500  ₪

תאריך אחרון לשליחת היצירות: יום שני, ט'  בטבת  תשע"ט,  17.12.18 .

שמות הזוכים יפורסמו בטקס שיוקדש לנושא

הפרסים יינתנו רק לכותבים שיגיעו לטקס

 

פרטים נוספים ניתן לקבל בספריה האזורית מתנ"ס בנימין

 אצל צוות הספריה: 02-9977101

או בספריות הישובים