המחלקה ועובדיה

עובדי המחלקה
תפקיד שם טלפון פקס דוא"ל
מנהל יזמים אריאל ברייס 02-9977122 0525666262 02-9977240 ariel@binyamin.org.il
רכזת יזמים רחל בלקר 02-9977141 02-9977240 belker@binyamin.org.il  
 

תחומי אחריות מחלקת ליווי שכונות חדשות בבנימין

 

חזון המועצה: חיזוק ההתיישבות בחבל ארץ בנימין.

מימוש החזון על ידי התרחבות הישובים בבנייה ותשתיות המובילה לקליטת תושבים נוספים. גולת הכותרת של מחלקת יזמים היא לגרום לכך שבניית השכונות תתבצע  באופן מקצועי, יעיל ומהיר.

ליווי היזם בכל הפעולות הנדרשות ממנו וההתחייבויות הנובעות מדרישות המחלקות השונות.

מחלקת יזמים מהווה צינור בקרה לבדיקות ותקנים הנדרשים מהחוק וכמתאמת ציפיות בין הגורמים המבצעים בשטח לבין מחלקות המועצה השונות והנהגות הישובים.

 התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות מתבצעות על ידי היזמים, במעורבות מלאה של אגף ההנדסה ובפיקוחה של מחלקת יזמים.

מעורבות מחלקת יזמים במהלך התכנון והביצוע חיונית לצורך קבלת תשתיות ציבוריות: כבישים, תאורה, שבילים, מערכות ניקוז ומים ברמה הגבוהה ביותר.

להלן נהלים אשר גובשו על ידי המחלקה ואושרו על ידי הנהלת המועצה מהווים מפת דרכים במהלך בניית התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובים.
(הנהלים יעלו לאתר בהקדם)

שיתוף פעולה בין כל הגורמים השונים – ישובים,יזמים, מועצה - יתרום לתהליך התכנוני ולקידומם של בניית השכונות בבנימין.

לחץ על התמונה להגדלה