תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך תשע"ח - ה' באדר 20.2.18

תדריך לבקר תרגיל

מטרת הבקרה: גיבוש תמונת מצב על מוכנות מערכת החינוך להתמודדות בתרחיש ירי טילים.

משימות הבקר טרם התרגיל

כל בקר יעבור תדריך טרם התרגיל.

על הבקר ליצור קשר לפני התרגיל עם המוסד החינוכי על מנת לבצע תאום ציפיות.

יש לוודא כי לו"ז התרגיל ברור ולבדוק מיהו איש הקשר במוסד ביום התרגיל.

משימות הבקר ביום התרגיל

עד השעה 09:00

הבקר מתבקש להתייצב במוסד החינוכי שנקבע לו.
יש לקיים שיחת פתיחה עם רכז הביטחון או מנהל המוסד.
ביצוע ביקורת מקלטים ובדיקת תיק הביטחון המוסדי.
בדיקת תוכנית מילוט מוסדית לרעידות אדמה והכרתה לקראת ביצוע הבקרה.
מילוי חלק א' של דף הבקרה.

החל מהשעה 10:00

עמדת הבקר עם תחילת התרגיל: יש לבחור מקום בו ניתן לצפות על אופן פעילות התלמידים בזמן ההפסקה בעת הישמע האזעקה. יש לעקוב אחר התנהלות הכיתות במהלך התרגיל ולוודא כי כל כיתה מתנהלת בהתאם להנחיות המופיעות בתוכנית המילוט של המוסד.

הפעלה פנימית של המוסד החינוכי 10:05

הבקר מתבקש לעקוב אחר פעילות המוסד עד לסיום התרגיל.

יש לשקף את אופן התנהלות המוסד בדף הבקרה, אין להעיר או להתערב בתרגיל.

לא תבוצע בקרה ללא דף בקרה, הבקר לא יתערב במהלך התרגיל בנעשה במוסד החינוכי.

בסיום התרגיל יש לקיים שיחת סיכום עם מנהל המוסד או רכז הביטחון ולהציג בפניהם את סיכום התרגיל.

לו"ז התרגיל וסדר פעולות

10:05                             הפעלת אות בית ספרי - התלמידים בכיתות

10:05-10:151                 הוצאת הכיתות למקלט/מרחב מוגן, בהתאם לסדר שנקבע מראש

10:15-10:20                   כניסה למרחב "הכי מוגן שיש" וביצוע סד"פ שלעיל

10:20-10:30                   ארגון הכיתה לישיבה במקלט/מרחב מוגן לבדיקת נוכחות

10:30-11:30                   ביצוע פעילות "הפעלה פדגוגית"

11:30-12:00                  סיום התרגיל, חזרה לכיתות, בדיקת נוכחות וסיכום ברמה כיתתית

12:00-12:30                  סיכום ברמה הבית ספרית

 

הנחיות התגוננות

תלמידים / סגל הנמצאים בתוך מבנה- לצאת בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט אל השטח הפתוח.

תלמידים / סגל הנמצאים בחצר- לצאת בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט אל השטח הפתוח.

 

הדיווח אודות מצב המוסד החינוכי, כפי שאתה רואה, הוא המפתח להכנת המוסד להתמודדות נכונה בשעת חרום

סיום הבקרה והעברת דיווח

יש להשאיר עותק מדף הבקרה במוסד החינוכי. יש למלא דף בקר בטופס מקוון הנמצא מטה 

דרכי תקשורת

אביטל אלקובי, מחלקת ביטחון מוסדות חינוך 02-9977211

מוקד בנימין - 02-9974106 / 1208

 

דף בקר - טופס מקוון

פרטי הבקר

פרטי המוסד החינוכי

סוג המוסד * שדה חובה

הערכת בקר - לפני ביצוע התרגיל

קיים חוזר מנכ"ל לשעת חרום- אוקטובר 2010 * שדה חובה
קיים מודול ביטחון / תיק ביטחון מוסדי מעודכן * שדה חובה
מערכת תקינה ונשמעת בכל רחבי ביה"ס * שדה חובה
קיימת תוכנית מילוט מפורטת, לפי ההנחיות * שדה חובה
קיימת ערכת הפגה פדגוגית * שדה חובה
סגל בית הספר התקין את אפליקציית מטה בנימין בטלפונים הניידים * שדה חובה
האם אזור התראה וזמן התראה ידועים למנהל/ת המוסד? * שדה חובה
בוצע תרגיל מקדים לצל"ח המוסדי * שדה חובה

תקינות מרכיבי ביטחון במוסד - לפני התרגיל

שער כניסה * שדה חובה
שער מילוט * שדה חובה
מערכת כריזה * שדה חובה
ציוד כיבוי * שדה חובה
תיק ע"ר ואלונקה (לכל 10 כיתות) * שדה חובה
בוצע חיזוק של ספריות , ארונות ומדפים לקירות * שדה חובה
בוצעה הדרכת הכנה לכלל הכיתות במוסד * שדה חובה
הוכן שילוט והכוונה למילוט * שדה חובה

תקינות מרכיבי ביטחון במוסד - במהלך התרגיל

כריזה יישובית- נשמעה היטב * שדה חובה
אופן ביצוע תוכנית המילוט ע"פ תוכנית לפי כיתות * שדה חובה
כניסה של התלמידים למרחב "הכי מוגן שיש" על פי זמן ההתראה * שדה חובה
בדיקת נוכחות בשטח הכינוס ע"פ רשימות מוכנות מראש * שדה חובה
הנהלת המוסד קיבלה דיווח על ביקורת נוכחות * שדה חובה
פעילות הפגה, במשך כשעה * שדה חובה
תפקוד צוותי חירום(ע"ר וכיבוי) * שדה חובה
תפקוד סגל ביה"ס/גן/מעון * שדה חובה

פרט מיגון

במידה ואין ממ"ד במוסד אנא כתבו 'אין'
במידה ואין ממ"ק במוסד אנא כתבו 'אין'
במידה ואין מקלט משותף במוסד אנא כתבו 'אין'
האם המרחב המוגן נותן מענה לכל אנשי המוסד * שדה חובה
חתימת הבקר - אנא סמן כאן * שדה חובה
חתימת מנהל/ת המוסד - אנא סמן כאן * שדה חובה