על המחלקה ועובדיה

 

מנהל האגף

אריאל ניסן
 

מנהלת לשכת אגף חינוך

עדי אסייג
דוא"לadias@binyamin.org.il‏