תכנית בחירה אזורית

במגמה לתת מענה המותאם ככל האפשר לצרכי התלמיד, מאפשרים לכל תלמיד בבנימין לבחור את המסלול המתאים לו מתוך מגוון אפשרויות בחירה. לשם כך מאפשרת המועצה לתלמיד ולהוריו לבחור בין בתי"ס, מסלולים, מגמות, חינוך פנימייתי/ חצי פנימייה/ ללא פנימייה. חלק מהמוסדות מפעילים מסלולים מגוונים, עפ"י צרכי התלמידים. מגמות לבגרות יופעלו באופן מערכתי- בין מוסדי.

 

ע"מ להתאים את המענים לצרכי התלמידים ערכה המועצה סקר מקיף בקרב הורי התלמידים בכתות ד' –ח'. המועצה נעזרת בניתובעשייתה בממצאי הסקר. (ממצאי הסקר).

 

המועצה מנגישה את מוסדות החינוך לתלמידים בעזרת מערך הסעות מקיף. המועצה מנגישה רק את המוסדות המוצעים לתלמידים בהתאם לישוב בו הם גרים ובכפוף לכללי משרד החינוך.

 

המחלקה מתקצבת את התיכונים הפועלים בהתאם לתכנית המועצה. תקצוב זה מסייע להפעיל מערכת חינוך איכותית. המועצה פועלת ע"מ ששכר הלימוד הנדרש מההורים יהיה סביר ומפוקח. שכר הלימוד יקבע בהתאם לבחירת המוסד, מסלול הלימודים, שימוש בפנימייה, בחירת המגמה לבגרות, צריכת שירותים ייחודיים, חוגים ותל"ן.