חזון החינוך במטה בנימין

מדיניות המועצה

קהילת מטה בנימין, אנשי החינוך, נבחרי המועצה ועובדיה, מחויבים לקיים מערכת חינוך איכותית, לכלל התלמידים והמשפחות במועצה. מערכת בה הלמידה מחוברת לרוח המקום והסביבה, יונקת מהמורשת היהודית לדורותיה ומביאה לצמיחתה ושגשוגה של ההתיישבות ברחבי בנימין ובמדינת ישראל. 

 

ייעוד

ייעודנו לחנך את ילדינו לערכים ולמידות טובות, לחברם למסורת, להיסטוריה היהודית ולערכי ההתיישבות, להקנות להם כלים למיצוי כישוריהם ויכולותיהם בעולם מודרני, ולבנות קהילה וחברה, תורמת, סובלנית ומשכילה.

 

מערכת החינוך

מוסדות החינוך בבנימין, המחנכים את הילדים מלידה, הם מוסדות מגוונים, מתמחים בתחומם ובהם סביבות למידה חדשניות, חווייתיות ומוגנות. מוסדות אלו מהווים מוקד לקהילתם ואבן שואבת לסביבתם.

מערכת החינוך מכשירה ומוקירה אנשי חינוך בעלי שיעור קומה, משמעותיים לתלמידיהם, נלהבים, מתחשבים ויוזמים.

מערכת החינוך מגדירה נורמות של איכות ומצוינות, למתן מענה אישי לתלמידים ולמשפחתם, לאור צרכיהם הייחודיים ועל פי בחירתם. היא, מקדמת שילוב ומתן מענה, הן לתלמידים מצטיינים והן לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

מערכת החינוך מעודדת יזמות חינוכיות מתוך הקהילה ומחוצה לה, תוך שיתוף ושיח מתמיד של אנשי החינוך עם הקהילות, עם ההורים ועם התלמידים. 

 

דמות הבוגר

בוגרי מערכת החינוך בבנימין, הינם בעלי מודעות קהילתית וחברתית ובעלי יכולת למידה עצמית. הם אוהבי למידה, סקרנים, ביקורתיים ויוזמים, התורמים תרומה משמעותית לחברה ולמדינת ישראל.