השיטור המשולב

במטה בנימין פועלת ניידת שיטור משולב ובה פקח עובד מועצה ושוטר של משטרת ישראל,  שתפקידם לאכוף עבירות של איכות חיים, ובכללן – חניות לא חוקיות, נסיעה ללא חגורות בטיחות, עבירות רעש, פסולת ברשות הרבים, רכבים נטושים, ועוד מגוון של עבירות איכות חיים במרחב הציבורי. (פירוט בתחתית העמוד)

 

החודש הקרוב מוקדש להסברה, אך החל מה-1.2 ישובו להינתן קנסות בכל היישובים בגין עבירות אלה. אנא הקפידו על ציות לחוק והימנעו מעבירות וקנסות. לפנייה לפיקוח העירוני – התקשרו למוקד בנימין 106.

 

ריכוז נושאים שבתחום טיפול הצוות המשולב

 1. אירועים ציבוריים הטעונים רישוי והמחייבים היערכות משותפת.
 2. אירועים פליליים/אירועי הפרעה לסדר הציבורי ואירועים קשורים לאיכות חיים (רוכלים, קבצנים, הפרעות מנוחה, תקיפת עובדי מוסדות ציבור).
 3. הכשלת עובדי ציבור.
 4. הדבקת מודעות וכרוזים.

 

 

קבוצת נוהל – הפעלת ניידת שיטור משולב

 1. זיהום אוויר (בשיתוף איכות הסביבה).
 2. פגיעה בבעלי חיים (בשיתוף המחלקה הוטרינרית).
 3. השלכת אשפה וחפצים.
 4. הפרת חוק עזר עירוני.
 5. הזק ציבורי ולרכוש עירוני/משטרתי.
 6. פעמון אזעקה מרכב/נכס/אחר.
 7. מכשול ברבים.
 8. פתיחת בתי ענוג ביום השואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל.
 9. עבירות על חוק הרישוי.
 10. קטטות והפרעה לסדר במשרה ציבורי עירוני. (עירייה , שיכון)
 11. ביטחון הנפש והרכוש: חפץ חשוד, אדם חשוד בריכוזי קהל ובמוסדות ציבור.
 12. ביצוע צווים שיפוטיים ומנהליים שהוצאו על ידי הרשות המקומית, תפיסת סחורה ותכולה בעבירות רוכלות שלא כדין בלבד.
 13. דו"חות: השלכת פסולת ברבים, אי סגירת עסקים, רעש מעסקים, רוכלות, עישון במקומות ציבור, חניות אסורות.

 

רשימת האירועים הנמצאים בסל שיטור משולב

 • הפרעת מנוחה
 • עישון במקום ציבורי
 • הקמת רעש
 • סכנה/תקלת תשתית/מכשול
 • גרימת רעש מבית
 • גרימת רעש ממקום ציבורי
 • בע"ח/משוטט/תוקף/משתולל
 • השלכת פסולת
 • אסונות טבע/פגעי מזג אויר
 • חומרים מסוכנים
 • מניעת סכנה תקלת תשתית
 • גניבה פגיעה בתשתיות
 • תקלה ברמזורים
 • עבירות רישוי מנהליות
 • הפרת צו / הפרעה לביצוע צו
 • סיוע לבעלי תפקיד בעלי סמכות
 • ביצוע צו / עזרה לביצוע צו
 • קבצנים רוכלים בכביש
 • גרימת נזק – במרחב הציבורי
 • גדיעת עצים/פגיעה בצומח
 • התעללות בבעלי חיים
 • רכב נטוש/שרוף
 • חשש לחיי אדם
 • החזקת פגיון
 • אדם מסוכן נרקומן
 •  הטרדה, הטרדה מינית – במרחב הציבורי
 • הפעלת חזיזים נפצים
 • מעשה מגונה – במרחב הציבורי
 • הפרת סדר
 • תקיפה – במרחב הציבורי
 • אדם חשוד
 • גניבה כייסות
 • פעמון אזעקה
 • הפרעה לתנועה
 • אדם במצוקה
 • שריפה/חשד להצתה
 • רכב עולה באש
 • לחצן מצוקה – במרחב הציבורי
 • חסימת מעבר
 • דקירה / ניסיון דקירה
 • קטטה
 • איומים –במרחב הציבורי
 • חטיפת תיק / חפץ
 • איום תקיפה של עובד ציבור
 • תקיפת שוטר/ים, שוטר במצוקה
 • השגת גבול – במרחב הציבורי
 • חשוד בגניבה כייסות
 • תפיסת מציאת אמל"ח
 • שכרות
 • אדם חשוד ברכב
 • התקהלות / תהלוכה אסורה
 • רכב חונה באיסור
 • רכב משתולל
 • הפגנה / אירוע הפרת סדר ציבורי
 • אירוע ציבורי
 • אירוע בחירות /  הפרת סדר קל
 • אירוע בחירות / חסימת ציר
 • אירוע בחירות / תקיפה איומים
 • אירוע בחירות / תעמולת בחירות
 • אירוע בחירות / השחתת פני מקרקעין
 • מעצר / עיכוב