רישום לגני ילדים ולכיתות א' תש"פ

הרישום לגני הילדים וכיתות א' הסתיים בכ"א בשבט התשע"ט, 27 בינואר 2019.

לחוברת מידע והסדרי הרשמה למוסדות החינוך לחצו כאן

 

גילאי רישום

לכיתה א' – ילידי י"ט בטבת התשע"ג עד כ"ח בטבת התשע"ד – 1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013.

גן חובה – ילידי כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2014 עד 31.12.2014.

גילאי ארבע -  ילידי י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר. 2015

גילאי שלוש - ילידי כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2016 עד 31.12.2016.

בימים הקרובים תעלה לאתר המועצה חוברת רישום ובה תוכלו למצוא מידע מפורט לגבי הליך הרישום. שימו לב, רק תושבים להם מעודכנת בתעודת הזהות הכתובת בבנימין - יוכלו לבצע רישום.

גם ילדים הנמצאים בגני הילדים השנה (תשע"ט) חייבים ברישום.

 

הליך הרישום

הרישום באמצעות האתר יהיה זמין במשך 24 שעות ביממה בתאריכים הנקובים לעיל, ומותנה בכתובת מעודכנת של שני ההורים בתעודת הזיהוי. כתובת האתר: www.binyamin.org.il הרישום בדרך זו חוסך זמן ומייעל את תהליכי הרישום.

 

רישום מאוחר

רישום מאוחר יתבצע רק במשרדי אגף החינוך במועצה, בזמנים שיקבעו לשם כך. אין המועצה מתחייבת לשבץ ילדים, שנרשמו לאחר מועד ההרשמה, בישוב המגורים.

 

תושבים חדשים

תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בבנימין מוזמנים לבצע רישום לשנה"ל במזכירות הישוב .

לצורך רישום חובה להצטייד:

* שתי תעודות זהות של ההורים כולל 2

ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.

* טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 3)

* כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת, ירשמו כתובות 2 ההורים.

 

ילדים בגני חינוך מיוחד

ילדים ותיקים וחדשים בגני חינוך מיוחד צריכים לבצע רישום רגיל באתר. השיבוץ למסגרות הגנים של החינוך המיוחד, הינו לאחר קבלת זכאות לחינוך המיוחד בוועדת השמה, המתקיימת ע"פ חוק ולאחר ועדת השיבוץ.


ביטול רישום

ביטול הרישום לגן מתבצע באמצעות פניה בלבד.

ביטול רישום לכיתה א' - המבקש לבטל את הרישום מתבקש להודיע על כך בכתב למחלקת החינוך היסודי בפקס 1532-9977-103 או במייל: eti@binyamin.org.il ולקבל על כך אישור.