טופס לספקים

אישור ניהול ספרים וניכוי במקור בתוקף באתר מס הכנסה * שדה חובה
עוסק פטור * שדה חובה
במידה והינך עוסק פטור אנא בחר באחת משתי האפשרויות הבאות:

תנאי התשלום הינם שוטף + 30 מיום הגעת החשבונית למתנ"ס.

התשלום יועבר באמצעות מס"ב לפרטי החשבון שמלאת בטופס זה, הודעה על ההעברה תשלח אליכם לאחר ביצוע התשלום לדואר האלקטרוני.

את החשבונית בצירוף טופס ההזמנה יש לשלוח למתנ"ס לכתובת:  מתנ"ס בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין. מיקוד 9062400

 

לשאלות ניתן לפנות ל:

יהודית רוזנפלד

מנהלת חשבונות ושכר

ksafim1@m.binyamin.org.il

02-9977154