הדרכה וסרטונים - דיווח נוכחות

לצורך כניסה לאתר נוכחות נא להוריד את תוכנת silverlight ולהתקין אותה על המחשב. קישור מצורף.

להורדת תוכנת silverlight

תוכנת שליטה TeamViewer

תוכנת שליטהAnyDesk

לפתיחת אתר הנוכחות - להוריד ולשמור על שולחן העבודה

להורדת ie11  למערכת הפעלה win7 64bit

להורדת sp1 למערכת הפעלה win7 (יש לבחור שפת מערכת הפעלה, ללחוץ הורד, לגלגל למטה ולבחור 32 או 63 bit(

מייל מוקד תמיכה Bmasha@ness-tech.co.il

טופס עדכון פרטים תיק עובד

טופס עדכון פרטים נוכחות עובדים

 

שינוי סיסמה והגדרות תצוגה אזוריות

הכרות עם מערכת ה-Synerion Direct והמודולים השונים

מודול שולחן עבודה – עדכונים

מודול שולחן עבודה – מדדים

מודול זמן ונוכחות – הכרות ומעבר בין המסכים השונים

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות - הכרות ותפעול בסיסי

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – עדכון נוכחות ידני

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – עדכון דיווחי העדרות

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – עדכון חריגים - למנהלים בלבד

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – אישור עובד

מודול זמן ונוכחות – מסך ניהול נוכחות – הצגת דיווחי העובדים וביצוע אישור ממונה - למנהלים בלבד

מודול זמן ונוכחות – מסך דו"חות

מודול ניהול העדרויות – יצירת בקשת העדרות עתידית

מודול ניהול העדרויות – טיפול בבקשת העדרות עתידית – למנהלים בלבד