"מלווה מלכה" במכמש

במוצש"ק ר"ח כסלו, התכנסו תושבי הישוב, צעירים ומבוגרים לערב "מלווה מלכה" שכל כולו סביב הנושא של "אור בתוך החושך וצמיחה בתוך היום-יום".

פתח את הערב בדברי תורה ערבים ומחכימים, רב הישוב, הרב אחיקם הלוי.

את הערב הנחה בנעימות ובדברים היוצאים, מחממים ומעשירים את הלב, יוסי מונסה.

שירים למוצ"ש ליוו את הערב בהשתתפות פעילה של כולם.

בהמשך הערב, הנחתה, תושבת הישוב, איילת סנאי, שיחה אינטראקטיבית בנושא "התחדשות בחיי השגרה, דרך כלים מעבודת השחקן בתיאטרון".

היה זה ערב חוויתי, מרשים ומעורר מחשבה, שתרם לאווירה המיוחדת שהתאימה לר"ח כסלו.

תודות לכל מי שנטל חלק בערב "מלווה מלכה" מיוחד זה, ולנשות מכמש על העוגות הטעימות.

 

וועדת וותיקי הישוב.