טופס בקשה לקבלת תמיכה

להלן טופס מקוון להגשת בקשה לתמיכות 2018:

  • ניתן להגיש את הבקשה עד ל- 25.06.2018 -
  • יש להוריד טופס בקשה לקבלת תמיכה ולצרפו לטופס המקוון
  • בקרה על שימוש בכספי התמיכה תתבצע בשלב מאוחר יותר במהלך השנה
  • לפרטים נוספים יש לפנות למשרד 'מישור חשבות' בדואר אלקטרוני -  tmichot@cpa.mishor.co.il

 

אנא מלאו הטופס המקוון:

 

טופס בקשה לקבלת תמיכה

 

נא לצרף את המסמכים הבאים (תאריך אחרון להגשה 28.2.18)

לרבות פרוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים, הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, לרבות שכר עבודה ומספר עובדים. בשורה נפרדת יש לציין את סכום הבקשה ממטה בנימין.
חובה לציין: תלמיד /אברך. את רשימת האקסל יש לצרף באותו הסדר כפי שמופיע ברשימת התים, כולל מספרי ת.ז. בפורמט EXCEL מדרשות-נא לציין בראש הרשימה את תקופת הלימודים והאם בתנאי פנימייה