מיפוי יישובי לרכז נוער

שימו לב - רק רכז נוער אחד ממלא את הטופס עבור כולם

 

פרטי רכזי הנוער בישוב

מספרי בני נוער בישוב

פרטי ועדת נוער

פרטי מבני נוער

חדר נוער * שדה חובה
קהל יעד 1 חדר נוער
מצב חדר נוער 1 * שדה חובה
סוג מבנה חדר נוער 1
קהל יעד 2 חדר נוער
סוג מבנה חדר נוער 2
מצב חדר נוער 2
קהל יעד 3 חדר נוער
סוג מבנה חדר נוער 3
מצב חדר נוער 3

פרטי תנועת נוער

מבנה תנועת נוער * שדה חובה
קהל יעד 1 תנועת נוער
סוג מבנה 1 תנועת נוער * שדה חובה
מצב מבנה 1 תנועת נוער * שדה חובה
קהל יעד 2 תנועת נוער
סוג מבנה 2 תנועת נוער
מצב מבנה 2 תנועת נוער
קהל יעד 3 תנועת נוער
סוג מבנה 3 תנועת נוער
מצב מבנה 3 תנועת נוער