הרשמה לתכנית חקלאית רגבים

הרישום הוא לכיתה ט' בלבד