תכניות עבודה מטה בנימין 2018

אנו שמחים להניח בפניכם את חוברת תכניות העבודה של המועצה האזורית מטה בנימין לשנת 2018