טופס הרשמה ליום הכרות לתכנית חקלאית רגבים

הרישום הוא לכיתה ט' בלבד